чл. 12 ГПК

Вътрешно убеждение
Чл. 12. Съдът преценява всички доказателства по делото и доводите на страните по вътрешно убеждение.

чл. 12 ГПК

Вътрешно убеждение
Чл. 12. Съдът преценява всички доказателства по делото и доводите на страните по вътрешно убеждение.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

от значение за спора: временно изпълняващият длъжността управител разполага ли с възможността да прилага чл. 328, ал. 2 КТ по отношение ръководния състав на дружеството независимо, длъжен ли е въззивният съд да изложи собствени мотиви като обсъди всички доводи и възражения на страните и относимите към спора доказателства и следва ли да е налице изрично препращане към друг документ в който се съдържа бизнес програма, когато в договор за управление липсва бизнес план и бизнес задача, за да може управителят да разполага с възможността да прилага чл. 328, ал. 2 КТ по отношение на ръководния състав на дружеството. Твърди се, че въззивното решение е постановено в противоречие решение по гр. д. №5537/2014 г. на IV – г. о. и решение по гр. д. №345/2015 г. на IV – г. о.; с решение по търг. д. №3768/2014 г. на II – г. о., решение по търг. д. №2220/2015 г. на II – т. о. и решение по търг. д. №505/2017 г. на II – т. о. , както и с определение по гр. д. №429/2021 г. на III – г. о., определение по гр. д. №2660/2014 г. на III – г. о. и определение по гр. д. №1564/2010 г. на III –г. о. и е налице основание по чл. 280, ал. 1т. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Веска Райчева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

1. „Относно задължението на съда да прецени всички доказателства по делото и доводите на страните; 2. „Преценката обаче следва да бъде обоснована с оглед на другите събрани по делото доказателства и да стъпва на извод, че данните по делото изключват възможността заинтересоваността на свидетеля да повлияла на достоверността на показанията му“.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Пламен Стоев

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Очевидна неправилност на обжалваното решение в хипотезата на явно нарушение на основни съдопроизводствени принципи (чл. 121, ал. 4 КРБ, чл. 12 ГПК) и процесуални правила (чл. 236, ал. 2 ГПК, чл. 235, ал. 2 ГПК) за дейността на въззивната инстанция и за необходимото съдържание на мотивите на въззивното решение.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ценка Георгиева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

в противоречие с практиката на ВКС по решение №88/22.06.2010г. по т. д. 911/2009г. по описа на ВКС, ТК, I ТО, решение №4/25.02.2009г. по т. д. 395/2008г. по описа на ВКС, ТК, I ТО, и определение №794 от 15.12.2011г. по т. д. 224/2011г. по описа на ВКС, ТК, II ТО, с което обосновава искането си за допускане до касация на основание чл. 280, ал 1, т. 1 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Зорница Хайдукова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Пропуските и нарушенията на правилата на безопасност, допуснати от работодателя отразяват ли се и как при установяване на съпричиняване от страна на работника по чл. 201, ал. 2 КТ и как следва да се определя процентът на съпричиняване на увреждането?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Албена Бонева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1. „Следва ли да се приеме, че уведомяването за извършеното правоприемство между кредитора и трето лице е достигнало да длъжника по договор за банков кредит и е надлежно извършено, когато самото съобщение, връчено чрез ЧСИ, е получено от трето лице (сестрата на втория ответник), което не е член на семейството или домакинството на длъжника-ответник, дори и с отбелязването, че ще го предостави на адресата, с което кредиторът е обявил кредита за предсрочно изискуем?”; 2. „Задължен ли е съдът да обсъди всички доказателства, събрани по делото, и доводите, направени въз основа на тях?” и 3. „При произнасянето си по спорния предмет на делото задължен ли е въззивният съд да обсъди всички въведени от страните в процеса доводи и възражения, както и да изложи мотиви по тях?”

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Павел Банков

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

относно наличието на съпричиняване и размера на дължимото обезщетение въззивният съд е намерил, че доколкото част от травмите /в областта на главата и гръдния кош/ не биха били получени при надлежно поставен колан, е налице съпричиняване и неговият размер е 20%, а дължимото обезщетение възлиза на 10000лв. То е определено при съобразяване на времето на настъпване /2.06.21г./, вида и характера на полученото увреждане и проведеното лечение - касае се за телесни увреждания, които не са изисквали сериозна медицинска помощ и интервенция – извършен е преглед в болница

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Майя Русева

123123 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела