Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Семейно право

Дела, третиращи въпроси на семейното право

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Относно необходимостта от задължително изслушване в съдебния процес на двамата родители и на детето, ако е навършило 10-годишна възраст, при спор за упражняване на родителските права, респ. определяне на режим на лични контакти на детето с родителя, на когото не е предоставено упражняването на родителските права, съгласно разпоредбите на чл. 59, ал. 6 СК и чл. 15, ал. 1 ЗЗДет., и за приложението на преклузията по чл. 266 ГПК, когато спорът касае страна, за чийто интерес съдът следи служебно.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Николай Иванов

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Геновева Николаева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

– общо основание по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване, е поставен въпроса: „Дали при направено изрично възражение за прихващане с ликвидно вземане на ответника пред въззивната инстанция, последната е длъжна да го обсъди и разгледа?“. Сочи се наличие на основание за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Твърди се, че въззивният съд се е произнесъл в противоречие със задължителната практика на ВКС, обективирана в ТР №1/09.12.2013 г. по тълк. д. №1/2013 г. на ОСГТК. По въпроса се прави искане за достъп до касация и на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Бланкетно се сочи и основанието по чл. 280, ал. 2, предл. трето-то ГПК – очевидна неправилност на решението.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Николай Иванов

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

– общи основания по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване, са изведени следните въпроси: 1. „Тайната на осиновяването поставя ли в риск осиновения и неговите низходящи да създадат връзки със свои близки биологични родственици, които попадат под забраната на чл. 7, ал. 2 СК, и това важно обстоятелство“ ли е по смисъла на чл. 105 СК?”; 2. „ Изграждането на индивидуална идентичност на осиновеното дете важно обстоятелство“ ли е по смисъла на чл. 105 СК и може ли същата да бъде изградена, ако осиновеното дете не знае своя произход?”; 3. „В състояние ли е осиновеният да вземе информирано решение за живота и здравето си, живота и здравето на поколението си, ако не познава биологичния си роднински кръг и неговата медицинска история, и това важно обстоятелство“ ли е по смисъла на чл. 105 СК?”; 4. „В състояние ли е осиновеният да установи генетичната предразположеност към заболявания и да вземе мерки за ранна превенция срещу тях, ако не познава своя произход и биологичните си роднини, и това важно обстоятелство“ ли е по смисъла на чл. 105 СК?”; 5. „Създаването или рискът от създаване на поколение между осиновен и/или негови низходящи и техните биологични роднини важно обстоятелство“ ли е по смисъла на чл. 105 СК?”. По отношение на поставените въпроси се сочи наличие на основанието за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, като се навеждат доводи, че са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитие на правото. Твърди се също, че въззивното решение е очевидно неправилно - основание по чл. 280, ал. 2, предл. трето-то ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Николай Иванов

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Длъжен ли е въззивният съд с оглед задължението си по чл. 12 ГПК и чл. 235 ГПК да обсъди аргументите и доводите на ответника и да прецени всички доказателства по делото, както и да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните и да постанови решението въз основа на приетите от него за установени факти и закона, който е от значение за изхода на спора? (По иск с правно основание чл. 29, ал. 3 СК за определяне на по-голям дял от общото имущество, придобито по време на брака)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Здравка Първанова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Следва ли при спор за упражняване на родителски права съдът да обсъди в съвкупност всички обстоятелства с оглед интересите на детето, предвидени в чл. 59, ал. 4 СК или може да игнорира някои от тях и следва ли съдът да положи максимални усилия, за да бъдат установени във възможно най-пълен обем тези обстоятелства? Длъжен ли е съдът да обсъди в решението си всички събрани по делото доказателства, които са релевантни за спора, както и твърденията и възраженията на страните в тяхната съвкупност?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Десислава Попколева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Относно възможността съдът да предостави режим на контакти на родителя, на когото не са предоставени родителските права за периоди с равна продължителност с другия родител, на когото са предоставени родителските права в рамките на всеки месец, което би могло да се квалифицира като постановено от съда „споделено родителство“.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Николай Иванов

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

– за приложението на чл. 78 ГПК в производствата по спорна съдебна администрация, уредени в СК. Със същото определение производството по настоящото дело е спряно, като предвид констатираната противоречива съдебна практика, съставът на ВКС е сезирал ОСГК на ВКС с искане да се постанови тълкувателно решение по въпроса - „Приложими ли са разпоредбите на чл. 78 ГПК в производствата по спорна съдебна администрация, уредени в СК“. С приемането на Тълкувателно решение №3/27.06.2024 г. по тълк. д. №3/2023 г. на ОСГК на ВКС, пречките по движението на делото са отпаднали, поради което настоящото производство следва да се възобнови.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Маргарита Георгиева

123730 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право