Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Разноски

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на разноските в гражданския процес – адвокатски възнаграждения, размер, прекомерност, присъждане и др.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Следва ли при прекратяване на делото по отношение на ответника да му се присъдят разноските, които съдът го е задължил да стори, при положение, че същите са доказано внесени, но от трето лице?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бонка Дечева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

За приложението на чл. 83, ал. 2 ГПК и реда за извършване на преценката за наличие на основания за освобождаване от държавна такса и разноски.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Елеонора Чаначева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

е обусловил решаващата воля на съда, като в случая е налице и поддържаното селективно основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК /което изключва приложение на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК/. С решение на Съда на ЕС от 25.01.2024 г. по дело С-438/2022 г., което следва да бъде съобразено с оглед същественото му значение за настоящия спор, е прието, че чл. 101 ДФЕС, вр. чл. 4, пар.3 ДЕС следва да се тълкува в смисъл, че ако се установи, че наредба, която определя минималните размери на адвокатските възнаграждения и на която е придаден задължителен характер с национална правна уредба, противоречи на посочените разпоредби, националният съд е длъжен да откаже да я приложи, както и че национална уредба, съгласно която, от една страна, адвокатът и неговият клиент не могат да договорят възнаграждение в размер по-нисък от минималния, определен с наредба, приета от съсловна организация на адвокатите като Висшия адвокатски съвет, и от друга страна, съдът няма право да присъди разноски за възнаграждение в размер по-нисък от минималния, трябва да се счита за ограничение на конкуренцията „с оглед на целта по смисъла на тази разпоредба ДФЕС. Посочено е, че при наличието на изброените ограничения не е възможно позоваването на легитимни цели, както и че националният съд е длъжен да откаже да приложи тази национална правна уредба спрямо страната, осъдена за разноски, включително и когато предвидените в тази наредба минимални размери отразяват реалните пазарни цени на адвокатските услуги. След постановяване на посоченото решение на СЕС е постановено и определение №50015 от 16.02.2024 г. по т. д.№1908/2022 г. на ВКС, ТК, Първо отделение, в което е изразено становище за наличие на несъответствие с правото на ЕС на нормата на чл. 38, ал. 2 ЗАдв, препращаща към регламентираните от Наредба №1/2004 г. минимални размери на адвокатските възнаграждения и е посочено, че предвидените в наредбата размери на адвокатските възнаграждения могат да служат единствено като ориентир при определяне служебно на възнаграждения, но без да са обвързващи за съда, а тези размери подлежат на преценка от съда с оглед цената на предоставените услуги, като от значение следва да са: видът на спора, интересът, видът и количеството на извършената работа и преди всичко фактическата и правна сложност на делото. В процесния случай въззивният съд е приложил предвидените в Наредба №1/09.07.2004 г. при актуалната и редакция след измененията въведени с обн. ДВ, бр. 88/04.11.2022 г. минимални размери на адвокатските възнаграждение без да осъществи преценка за съответствието им с вида на спора, интереса, вида и количеството на извършената работа и преди всичко фактическата и правна сложност на делото.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Николай Марков

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

При извършване на преценката по чл. 78, ал. 5 ГПК какви са правомощията на съда в изпълнение на задължението да изследва дали уговореното и изплатено адвокатско възнаграждение е прекомерно и обвързан ли е съдът в преценката Наредба №1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Геника Михайлова

Определение №****/**.**.2026 по дело №****/2024

За преценката и предпоставките при произнасяне по искане за освобождаване от заплащане на държавна такса по предявена искова молба на юридическо лице при финансова невъзможност за покриване на определената стойност на държавната такса.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мирослава Кацарска

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

При извършване на преценката по чл. 78, ал. 5 ГПК какви са правомощията на съда в изпълнение на задължението да изследва дали уговореното и изплатено адвокатско възнаграждение е прекомерно? При извършването на тази преценка ограничен ли е съдът от размерите в Наредба №1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена Висшия адвокатски съвет в делегацията по чл. 36, ал. 2 Закона за адвокатурата? Когато делото е прекратено поради отказ от иска, основан на тълкувателно решение, прието след предявяването му, длъжен ли е съдът при извършването на тази преценка да съобрази обема на предоставената адвокатска защита към момента на определението по чл. 233 ГПК?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Геника Михайлова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Следва ли съдът да се съобразява с установените в Наредба №1/2004 г. минимални размери на адвокатските възнаграждения?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Теодора Гроздева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Допустимо ли е Наредба №1/2004 г., към която чл. 78, ал. 5 ГПК препраща, да ограничи съда при определяне размера на дължимото адвокатско възнаграждение с оглед действителната фактическа и правна сложност на делото/със защитимия интерес?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Десислава Попколева

12319 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право