Годишен абонамент с 20% отстъпка! За всички потребители от 19.02 до 29.02.2024 г., включително.

Добро утро! Моля, влезте в профила си!

чл. 45 ЗЗД

Непозволено увреждане
Чл. 45. Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму.
Във всички случаи на непозволено увреждане вината се предполага до доказване на противното.

чл. 45 ЗЗД

Непозволено увреждане
Чл. 45. Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму.
Във всички случаи на непозволено увреждане вината се предполага до доказване на противното.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

е в противоречие с решение на Европейския съд по правата на човека по делото „Пиерсак срещу Б.” от 01.10.1982г.; решение на Европейския съд по правата на човека по делото Л. Конт В. Л. и Де М. срещу Б. от 23.06.1981г.; решение №73 от 11.07.2019г. по гр. д. №2069/2018г. на ВКС, IV г. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светлана Калинова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

І. Първа група, посочени като процесуалноправни: 1/ „Длъжен ли е съдът да се произнася само по въпроси, които са спорни между страните и които са въведени от страните?“ като се сочи, че този въпрос е във връзка и с допустимостта на решението. Според касатора съдът е дал отговор „фактически“, като е основал решението си на извод за неизискуемост на неустойката, защото договорът не бил развален, и оттам на извод, че неустойката не се компенсира с намалението на покупната цена. Страната счита, че произнасянето е и по въпроси, които не са били включени в предмета на спора, съответно в доклада по делото. Поддържа се, че въззивното решение е постановено в противоречие с решението по гр. д.№1214/2021 на 1 г. о. на ВКС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ирина Петрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

За задълженията на въззивния съд да обсъди всички доказателства по делото поотделно и в тяхната съвкупност и наведените от страните доводи и възражения. (По искове за връщане на държан без основание трактор, за заплащане на обезщетение за ползването му; за заплащане на обезщетение за нанесени на трактора вреди; за заплащане на обезщетение за погиването му в размер на стойността му)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Людмила Цолова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

за задължението на въззивния съд да мотивира решението си, като обсъди всички доказателства и защитни позиции, включително всички възражения на страните. По този въпрос се твърди противоречие на въззивното решение с ППВС №4 от 1968 г., решение №28 от 06.03.2019 г. по т. д.№205/2018 г. на ВКС, ТК, ІІ т. о., решение №212 от 01.02.2012 г. по т. д.№1106/2010 г. на ВКС, ТК, ІІ т. о., решение №202/21.12.2013 г. по т. д.№866/2012 г. на ВКС, ТК, І т. о., решение №76 от 12.06.2012 г. по т. д.№377/2011 г. на ВКС, ТК, ІІ т. о. и решение №581 от 30.09.2010 г. по гр. д.№1019/2009 г. на ВКС, ГК, ІІІ г. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Теодора Гроздева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

за доказаност на противоправното деяние, авторството и причинно-следствената връзка между деянието и вредите? 2. Длъжен ли е въззивният съд при постановяване на съдебното решение да обсъди всички твърдения, доводи и възражения на страните, като се произнесе по тях, както и да изложи изрични и ясни мотиви, защо счита твърденията, доводите и възраженията на страните за неоснователни и необходимо ли е да обоснове доказателствените си и правни изводи? 3. Следва ли съдът, при формиране на вътрешното си убеждение и изготвяне на мотивите си, да обсъжда всяко събрано доказателство в неговата цялост или е възможно да игнорира доказателства по делото и да обсъди само избрани от него доказателства/доказателствени средства, съответно само част от тях, по които е налице противоречие с възприетата от него фактическа обстановка и така да формира извод за съществуването и несъществуването на определени юридически факти?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бонка Дечева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

е по съществото на спора и не засяга надлежното упражняване на правото на иск. По тези съображения решението на РС в тази част е отменено и делото е върнато за разглеждане по същество от друг състав на районния съд.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гергана Никова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Коя е приложимата материалноправна норма по отношение на претенция на работник или служител за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди, причинени от неизпълнение на императивно установено с КТ задължение на работодателя, в случаите когато такова обезщетение не е изрично уредено в КТ?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Боян Цонев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Намира ли приложение разпоредбата на чл. 638, ал. 1 ТЗ в хипотезата на започнало преди откриването на производство по несъстоятелност на длъжника принудително изпълнение върху негово имущество за събиране на публични вземания от ЧСИ, на който е възложено това съгласно чл. 2, ал. 2 и ал. 3 ЗЧСИ по реда на ДОПК?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Филип Владимиров

123481 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право