Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Изпълнително производство

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на изпълнително производство в гражданския процес – изпълнителен лист, обезпечителни мерки, публична продан и др.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Kак би следвало да се тълкува разпоредбата на чл. 439 ГПК, в която е визирано, че длъжникът може да се основава само на факти настъпили след приключването на съдебното дирене в производството по което е издадено изпълнителното основание?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Веска Райчева

Тълкувателно решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

1. В случай на множество солидарни длъжници в изпълнителното производство може ли перемпция да настъпи само по отношение на тези от тях, срещу които не са предприемани изпълнителни действия в продължение на две години, и независимо от това, че в същия период изпълнителни действия са предприемани срещу останалите длъжници, или за настъпване на перемпцията трябва да е налице бездействие на взискателя по отношение на всеки от солидарните длъжници в производството?; 2. Необходимо ли е съгласие на присъединените взискатели в изпълнителното производство при направено искане от първоначалния взискател за спиране/прекратяване в хипотезата на чл. 432, ал. 1, т. 2, респективно чл. 433, ал. 1, т. 2 ГПК?; 3. Погасителната давност прекъсва ли се от изпълнително действие, извършено по изпълнително дело, по което е настъпила перемпция?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Емил Томов, съдия Мадлена Желева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

При наличие на договор за прехвърляне на вземане, на основание чл. 99, ал. 3 ЗЗД, между цедент и цесионер, следва ли да се приеме за валидно изпълнително действие, годно да прекъсне давността, на основание чл. 116, б. в ЗЗД, запор на банкова сметка на длъжника по изпълнително дело, образувано от цесионера като взискател, когато това изпълнително действие е извършено преди съобщаване на цесията на длъжника, на основание чл. 99, ал. 4 ЗЗД?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Галина Иванова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Следва ли съдът, при предявен иск по чл. 517, ал. 4 ГПК срещу ответник ЕООД, при преобразуването му в ООД, в хода на производството, да изследва и съобразява стойност на ликвидационен дял на длъжника – едноличен собственик на капитала, а след преобразуването – съдружник в дружеството – ответник, като предпоставка за уважаването на иска, ако би се установила положителна стойност, респ. за отхвърлянето му – когато не се установи такава /нулева стойност/?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Божилова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Свързана ли е разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 5 ЗЧСИ с основните принципи на правото на Съюза и необходима ли е преюдициално запитване за нейното тълкуване? Законно ли е конституирането на Т. Т. като взискател по изпълнителни дела и дали има право да участва в наддаването по публичната продан? Извършва ли съдебният изпълнител нарушение на чл. 436 ГПК в администрирането на жалбите, подадени срещу неговите действия и съответства ли наложеното наказание на принципа на съразмерност?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Орешарова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Как се прилага задължението на въззивната инстанция за обсъждане на всички доводи и възражения на страните, в случая е релевантен за изхода на делото по предявения ревандикационен иск в неговата осъдителна част (във връзка с доводите, че след издаване на постановлението за възлагане на процесния имот, имащо вещнотранслативен ефект, той вече не е част от масата по несъстоятелност, а продажбата на последния по реда на чл. 718 ТЗ от синдика на трето лице по време на висящия процес, с предаване на владението, е неотносимо към иска по чл. 108 ЗС)?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Здравка Първанова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

За правния интерес на ипотекарния длъжник от иск за обявяване недействителност на ипотеката срещу обезпечения /ипотекарния/ кредитор, включително когато последният се е легитимирал с договор за цесия в изпълнителен процес.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Емил Томов

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Имат ли задължение частните съдебни изпълнители да следят за внасянето на дължимия местен данък съгласно чл. 50 ЗМДТ?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Десислава Попколева

12358 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право