Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Прилага ли се спрямо за заварените случаи новата възможност по чл. 485 ГПК ДВ (бр. 86/2017 г.) за оспорване на заключението на вещото лице относно оценката на имота на публична продан?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в публично заседание на двадесет и пети април през две хиляди двадесет и трета година в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илияна Папазова ЧЛЕНОВЕ: Майя Русева, Джулиана Петкова при участието на секретаря Райна Г. Стоименова, като разгледа докладваното от съдията Майя Русева касационно гражданско дело N.20228002104880 по описа за 2022 година Производството е по реда на чл. 73 ЗЧСИ. Образувано е по жалба вх.№******г.№******гария – с което му е наложено дисциплинарно наказание глоба в размер на 10000лв. Жалбоподателят твърди, че атакува решението поради неговата нищожност и недопустимост, поради нарушения на закона, съществени нарушения на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание. Поддържа, че е нарушена разпоредбата на чл. 70, ал. 2 ЗЧСИ, тъй като органът, по чието искане е образувано дисциплинарното производство, не го е уведомил, а твърденията и изводите в решението са неправилни и недоказани. Моли за отмяна на атакувания акт или, алтернативно, за намаляне на размера на наложената му глоба. Министърът на правосъдието и КЧСИ оспорват жалбата; претендират юрисконсултско възнаграждение. Жалбата е подадена в срока по чл. 73, ал. 2 ЗЧСИ, срещу подлежащ на обжалване акт и от легитимирано да обжалва лице – поради което е Благодарим ви, че четете “Българското прецедентно право”! За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент. ВХОД Вижте абонаментните планове