Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Съдебна делба

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси, касаещи съдебната делба в гражданския процес – допустимост, дялове, жребий, уравняване, публична продан, подобрения и др.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Следва ли съдът, при извършване на делбата чрез разпределение на делбените имоти по реда на чл. 353 ГПК, да се стреми да бъде постигнато най-голямо съответствие между стойността на поставения в дял имот и стойностното изражение на квотата в собствеността?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ваня Атанасова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

дължи ли се държавна такса за въззивна жалба срещу решение на първоинстанционен съд за допускане на съдебна делба. Тази особеност на делбеното производство е в основата и на казуалното тълкуване, направено с Определение №266 от 08.10.2015 г. по ч. гр. д.№3726/2015 г. на ВКС, ІІ г. о., съгласно което цената на иска за делба се определя едва с решението по извършване на делбата. Това тълкуване подкрепя застъпваното от настоящия състав разбиране, че при преценката както за дължимите държавни такси, така и за допустимостта на касационното обжалване на въззивно решение, постановено във фазата по допускане на делбата, този съдебен акт следва да се приравнява на решенията, постановени по неоценяеми искове. Предвид липсата на разпоредба, която да ограничава достъпа до касационно обжалване на последните, касационната жалба на П. Л. Й. срещу въззивно Решение №39 от 13.04.2023 г. по в. гр. д.№56/2023 г. на ОС – Търговище се явява процесуално допустима от гледна точка разпоредбата на чл. 280, ал. 3 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гергана Никова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Недопустимо ли е въззивното решение с оглед приетия от съда предмет на спора, в който наред с исковете по чл. 30, ал. 1 ЗН и искът за допускане на съдебна делба на процесните имоти, е включен и иск за установяване правото на собственост на посочения гараж? Съществува ли правната възможност при извършено дарение на недвижим имот от собственик, обективирано в действителен договор и при спазване на предписаната от закона форма, по силата на който правото на собственост е преминало от дарителя към надарения, то надареният макар да е станал собственик, да е владелец на имота по смисъла на чл. 68, ал. 1 ЗС и да може да се позовава на придобивна давност?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Здравка Първанова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Очевидна неправилност на въззивното решение, произтичаща от формалното запознаване с представените писмени доказателства относно качеството на страните като наследници и самото съдържание на въззивното решение по този въпрос при самия му прочит.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Снежанка Николова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Очевидно неправилно ли е обжалваното решение, предвид извода на въззивния съд за липса на съвместен принос на съпрузите при придобиване на имот на възмездно придобивно основание, каквото е и одобрената от съда спогодба по делбено дело, въз основа на която са платени по време на брака сумите за уравнение на дяловете.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Емилия Донкова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Следва ли съдът да допусне до делба пристройка, която е неподлежащ на премахване незаконен строеж и не представлява самостоятелен обект на собственост?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Теодора Гроздева

123240 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право