Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Съсобственост

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на съсобствеността

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

За предпоставките за уважаване на иск за заплащане на разноски за извършен необходим ремонт на общи части на сграда в режим на етажна собственост, съответно относно допустимите доказателствени средства за установяване елементите от правопораждащия фактически състав на претенцията?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Маргарита Соколова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Възниква ли право на изкупуване по чл. 33, ал. 2 ЗС в хипотеза, при която съсобствениците взаимно са си учредили право на строеж за обекти в сграда в режим на етажна собственост, предвидена да се построи в съсобствения им поземлен имот, когато впоследствие е извършено разпореждане с идеални части от поземления имот и с правото на строеж за някои от обектите преди сградата да е завършена до степен, че да може да се приеме, че етажната собственост е възникнала? При положителен отговор – по отношение на какъв вид права може да се постанови изкупуване в такава хипотеза?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гергана Никова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Дължи ли обезщетение на основание чл. 31, ал. 2 ЗС ползващият съсобственик, чиито сгради заемат целия поземлен имот, на неползващите съсобственици, които не притежават сгради в имота и не са учредявали право на строеж за построяване на сградите?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гергана Никова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

При упражнено право на изкупуване по реда на чл. 33, ал. 2 ЗС само от един от съсобствениците, в хипотеза като настоящата, при която съсобствениците са повече от двама, в какъв обем следва да му се признае това право – само съразмерно на притежаваните от него ид. части, или за цялата част, с която продавачът –съсобственик се е разпоредил, и има ли значение дали другият/третият/ съсобственик е упражнил правото си на изкупуване?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Наталия Неделчева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Как се прилага задължението на съда да даде правилна правна квалификация на предявения иск, изхождайки от наведените в исковата молба обстоятелства и формулиран петитум, което да обективира в доклада си по чл. 146 ГПК? (По иск на основание чл. 31, ал. 2 ЗС - обезщетение за лишаване от ползването на съсобствен имот)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Наталия Неделчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Допустимо ли е въззивното решение в частта по предявената претенция по чл. 346 ГПК поради разглеждането ѝ на основание чл. 61, ал. 2 ЗЗД, а не на предявеното основание и приложимата в случая материалноправна норма на чл. 30, ал. 3 ЗС?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Когато несамостоятелни реални части от един поземлен имот са продадени на различни собственици, настъпва ли придобиване на идеални части от вещта въз основа на конверсия на прехвърлителната сделка, и следва ли съдът да признае правото на собственост върху идеалната част на всеки от тези приобретатели и как следва да определи размера на идеалните части?
Може ли съдът, при преценката за наличие на съсобственост, да приеме придобиване по давност на реална или идеална част от недвижим имот, ако своевременно в процеса пред първата инстанция не е направено позоваване на настъпил ефект от придобивна давност от всички страни в процеса?
Държането на реална част от поземлен имот, която не отговаря на изискванията за самостоятелен имот, винаги ли води до придобиване чрез конверсия на идеална част от имота срещу останалите съсобственици в резултат на изтекла придобивна давност, и следва ли да се установят всички елементи на владението?
Следва ли страната, която се позовава на конверсия на вещно правна сделка, да даде правна квалификация на същата, или е достатъчно страната да е посочила факти, от които според нея произтичат правата по конвертираната сделка, а задължение на съда е да даде правна квалификация на фактите и посочи приложимата правна норма?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Соня Найденова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Как се прилага задължението на съда да даде правилна правна квалификация на предявения иск, изхождайки от наведените в исковата молба обстоятелства и формулиран петитум, което да обективира в доклада си по чл. 146 ГПК? (По иск на основание чл. 31, ал. 2 ЗС - обезщетение за лишаване от ползването на съсобствен имот)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Наталия Неделчева

12311 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право