Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

чл. 287 ал. 1 ГПК

Отговор на касационната жалба и насрещна касационна жалба
Чл. 287. (1) След като приеме жалбата, въззивният съд изпраща препис от нея заедно с приложенията на другата страна, която в едномесечен срок от получаването им може да подаде отговор на жалбата. За отговора се прилагат съответно разпоредбите на чл. 259, ал. 2-4 и чл. 284.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. Наличието на регистриран постоянен и настоящ адрес на майката в една държава и обстоятелството, че тя е в трудово правоотношение с работодател, чието седалище и адрес на управление е в същата страна, налагат ли категоричен извод, че детето има обичайно пребиваване във въпросната държава?“. Твърди се противоречие с определение №225 от 16.06.2020 г. по ч. гр. д. №1250/2020 г. на ВКС, III г. о.; 2. „Задължен ли е въззивният съд да обсъди и прецени всички събрани по делото доказателства, както и доводите и възраженията на страните и да изложи мотиви за това?“. Сочи се противоречие с: решение №73 от 05.07.2018 г. по гр. д. №3228/2017 г. на ВКС, III г. о., решение №60134 от 08.11.2021 г. по гр. д. №1062/2021 г. на ВКС, I г. о.; 3. „Длъжен ли е съдът при определяне на режим на лични отношения на бащата с неговото дете да установи и прецени финансовите и материалните му възможности?“; 4. „Длъжен ли е съдът при определяне на режим на лични отношения на бащата с неговото дете да установи и прецени фактът, че бащата живее с друга жена- съпруга, с която имат родено друго дете?“. По въпроси с №№3 и 4 се сочи противоречие с решение №80 от 03.08.2020 г. по гр. д. №3922/2019 г. на ВКС, III г. о., определение №517/26.06.2018 г. по ч. гр. д. №1772/2018 г. на ВКС, III г. о., ППВС 1/74 г. Поддържа се още наличието на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3, ГПК. В тази връзка се поставя въпросът: „Понятието „трети лица – близки на родителите и „социално обкръжение, посочени в чл. 59, ал. 4 СК, включват ли се съпрузи и други деца на родителите?“. Излагат се и съображения, че въззивното решение в обжалваната му част е недопустимо и очевидно неправилно.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Николай Иванов

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

по см. на чл. 280, ал. 1 ГПК, а именно: Длъжна ли е въззивната инстанция да се произнесе по всички доводи и възражения на страните, както и да обсъди всички доказателства? По този въпрос се твърди противоречие на въззивното решение с решение №76/22.07.2020 г. по гр. д. №1011/2019 г. по описа на ВКС – твърдение за наличието на основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Павел Банков

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

е налице основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, тъй като въззивният съд се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС - решение №30/20.05.2020 г. по т. д. №739/2019 г. на ВКС, ТК, I т. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Павел Банков

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

“Може ли застрахователят да откаже правомерно изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка “Каско” при положение, че по делото се установява, че сключеният застрахователен договор е недействителен поради невъзможен предмет?”.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Бойчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

дали точка 7.6. от Правила за образуване и случайно разпределение на делата във ВКС съответства на чл. 9 ЗСВ. Счита се, че нито председателят на ВКС, нито ВСС имат право да издават подзаконови нормативни актове по приложението на горецитираната законова разпоредба. Изтъква се, че законът не прави разлика между първоначално разпределение, повторно и всяко следващо такова, поради което при смяна на докладчика това следва да става само с електронно разпределение на случаен принцип, което не било спазено в случая. Сочи се, че няма друго дело със същия предмет като настоящото и действителността на правилата на ВКС не са били предмет на такъв съдебен процес. Добавя се, че издадената ВСС методика не предвижда подобна възможност, като пример страната изтъква правилата на ВАС, в т. 4.4. от които при смяна на докладчика се извършва повторно разпределение на принципа на случайния подбор по чл. 9 ЗСВ. Акцентира се, че въззивният съд е пренебрегнал практиката на ВКС, обективирана в решение №202/07.04.2020 г. по гр. д. №2832/2018 г. на ВКС, IV г. о. Направено е искане за спиране на настоящото дело до произнасяне на Съда на Европейския съюз по дело С-797/2021 и съответно по дело С-369/23.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Бойчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

придобил ли е ищецът собствеността върху вещта, чиято ревандикация се иска, на твърдяното в исковата молба придобивно основание, като е посочено, че ако отговорът на този въпрос не е положителен, то обсъждането на останалите предпоставки е безпредметно.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светлана Калинова

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право