Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Връчване

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на връчването на съобщения и призовки

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

от предмета на делото, то не се ползва със сила на пресъдено нещо. Молбата по чл. 303 ГПК е насочена срещу съдебен акт, който не подлежи на отмяна, тя е процесуално недопустима и не може да бъде разгледана.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ирина Петрова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Наталия Неделчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. Длъжен ли е въззивният съд в мотивите към решението си да обсъди и да прецени всички събрани по делото доказателства заедно и поотделно или може да основе решението си само на избрани от него доказателства, без да обсъди останалите доказателства и да изложи съображения защо ги отхвърля; 2. Длъжен ли е въззивният съд да връчва призовки и съобщения на страната чрез пълномощника/особения представител, когато има изрично упълномощен/ назначен такъв по искане на страната или може да връчва редовно съдебни книжа само на страната въпреки наличието на упълномощен/назначен представител без да е длъжен да връчва на последния призовки и съобщения; 3. Може ли при установено противоречие между показанията на един и същ свидетел по различни дела, съдът да мотивира решението си, като постанови, че свидетелските показания събрани от него могат да бъдат приети като доказателство за несъществуването на факта, който е предмет на доказване;

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Здравка Първанова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

в изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, въведени по реда на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, са: „1. Важат ли ограниченията на чл. 6 Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците и по отношение на договорите за потребителски кредити, сключени с банките, за периода от 13.03.2020 г. до 9.04.2020 г. и как следва да се процедира в този случай при предприети действия по фингирано връчване чрез залепване на уведомление един ден преди това – 12.03.2020 г.? Приложими ли са в този случай чл. 3, т. 1, предл. първо относно спиране на течението на срокове по изпълнителни производства и чл. 4., ал. 1, т. 1 от посочения закон за удължаване с един месец от отмяна на извънредното положение на сроковете, определени в закон извън тези по чл. 3/относно залепването на уведомление по чл. 47 ГПК/ и как следва да се процедира в тези случаи?; 2. Когато в договор за потребителски кредит /чл. 11.1. от процесния договор/ е декларирано, че на страните /кредитополучател/съдлъжник/ е предоставена предварително в достатъчен срок преддоговорна информация, това достатъчно ли е да удостовери и докаже този факт /чл. 5 ЗПК/?; 3. Отговаря ли на изискването на чл. 10, ал. 1 ЗПК да е сключен по ясен и разбираем начин договор за потребителски кредит, от чиито клаузи не може да се установи на какво основание е възникнала пасивната солидарна отговорност на съдлъжник по смисъла на чл. 121 ЗЗД и сл., наред с тази на съдлъжника кредитополучател?“

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мадлена Желева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Марио Първанов

123666 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право