чл. 274 ал. 3 т. 2 ГПК

Обжалване с частна жалба
Чл. 274. […] (3) Когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд подлежат: […]
2. определения, с които се дава разрешение по същество на други производства или се прегражда тяхното развитие.

чл. 274 ал. 3 т. 2 ГПК

Обжалване с частна жалба
Чл. 274. […] (3) Когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд подлежат: […]
2. определения, с които се дава разрешение по същество на други производства или се прегражда тяхното развитие.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Дължи ли се адвокатско възнаграждение за въведени от ответника при условията на евентуалност, в предмета на делото, възражения за извършени подобрения в недвижим имот и за право на задържане до заплащане на увеличената стойност на имота, които не са били разгледани поради несбъдване на процесуалното условие, под което са предявени/отхвърляне на първоначални иск като неоснователен/?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Атанас Кеманов

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

1/ Дължи ли ищец в процес по ЗОДОВ разноски за юрисконсултско възнаграждение, ако делото е прекратено от съда, а искът му е заведен след приемането /влизането в сила/ на чл. 10, ал. 4, вр. ал. 2 ЗОДОВ, като се твърди, че даденото от въззивния съд разрешение противоречие на задължителната практика на ВКС и ВАС – определение №******г. по тълк. дело №1/2019 г. на ОСС от ГК от ВКС и ОСС от I и II колегия на ВАС и определение №1/25.03.2021 г. по тълк. дело №2/2015 г. на ОСС от ГК от ВКС и ОСС от I и II колегия на ВАС; 2/ Може ли състав на съда да променя и дописва закон, както се прави в обжалвания акт в частта на (2) и (4) от чл. 10 ЗОДОВ, изменяйки точния замисъл на закона, приет от законодателя; 3/ Какъв е точният смисъл на закона в частта му на (2) и (4) в чл. 10 ЗОДОВ и как трябва да се прилага той от долните на ВКС съдилища, с оглед произнасянията им и 5/ Дали т. нар. облекчен ред от ЕСПЧ като изискване към държавата/законодателя за приемане на ЗОДОВ е приложим и към/за изричното произнасяне на законодателя в чл. 10 ЗОДОВ, където липсва присъждане на разноски за юрисконсулта на ответника при прекратяване на производството поради недопустимост. Бланкетно се поддържа и наличието на допълнителния критерий на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, като се твърди, че въпросите са от значение за развитието на правото. Твърди се, че е налице противоречива практика на съдилищата, като не е необходимо практиката да е многобройна, а може да е и само един акт, както е в настоящия случай – обжалваното определение на САС. Поддържа се наличието и на основания по чл. 280, ал. 2 ГПК – очевидна неправилност на определението и вероятна недопустимост на същото.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Десислава Попколева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

имат значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото - основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване, т. к. е необходимо тълкуване на законен мораториум при извънредно положение, което е възникнало непредвидимо за гражданите и засяга основни права и задължения и последиците му имат значение за развитието на правото.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Владимир Йорданов

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

е: При прекратяване на производството по предявен установителен иск по чл. 694 ТЗ поради недопустимост на иска (поради непризнаване качеството на кредитор в производство, приключило след предявяване на установителния иск по чл. 694, ал. 3 ТЗ) ищецът дължи ли таксата поради субсидиарното приложение на ГПК, независимо от това, че в Търговския закон липсва изрична законова регламентация за дължимост на тази такса?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анна Ненова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

във връзка с допускане на касационното обжалване. Касаторът е длъжен да посочи правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело като израз на диспозитивното начало в гражданския процес и този въпрос не може да се извежда от съда. Върховният касационен съд може от обстоятелствената част на изложението в приложението към касационната жалба по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК само да конкретизира, да уточни и да квалифицира правния въпрос от значение за изхода на конкретното дело, а непосочването на такъв въпрос само по себе си е достатъчно основание за недопускане на касационното обжалване, без да се разглеждат сочените допълнителни основания за това. В този смисъл е разрешението по т. 1 Тълкувателно решение №1/2009 от 19.02.2010г. по тълк. дело №1/2009г. на ОСГТК на ВКС на РБ, приложимо и към частните касационни жалби съответно на чл. 274, ал. 3 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анна Ненова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

по същество, поради което обезпечението е допуснато при парична гаранция, определена в размер на 104 000 лева, от която 21 000 лева срещу ответника Д. Г. за запорираните негови 5 000 дяла и 83 000 лева срещу ответника Б. С. за запорираните 20 000 дяла. Гаранцията е внесена, издадена е обезпечителна заповед, а бъдещите искове са предявени.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

123343 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела