Годишен абонамент с 20% отстъпка! За всички потребители от 19.02 до 29.02.2024 г., включително.

Добро утро! Моля, влезте в профила си!

чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК

Приложно поле
Чл. 280. (1) На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е: […]
2. решен в противоречие с актове на Конституционния съд на Република България или на Съда на Европейския съюз;

чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК

Приложно поле
Чл. 280. (1) На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е: […]
2. решен в противоречие с актове на Конституционния съд на Република България или на Съда на Европейския съюз;

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

е в противоречие с решение на Европейския съд по правата на човека по делото „Пиерсак срещу Б.” от 01.10.1982г.; решение на Европейския съд по правата на човека по делото Л. Конт В. Л. и Де М. срещу Б. от 23.06.1981г.; решение №73 от 11.07.2019г. по гр. д. №2069/2018г. на ВКС, IV г. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светлана Калинова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

в противоречие с решение №226 от 12.07.2011г. по гр. д. №921/2010г. на ВКС, IV г. о., решение №31 от 09.03.2012г. по гр. д. №502/2011г. на ВКС, III г. о., решение №61 от 01.03.2016г. ВКС, на IV г. о., решение №80 от 03.05.2018г. на ВКС, IV г. о., определение №141 от 07.04.2020г. на ВКС, I г. о. и решение №141 от 04.01.2021г. по гр. д. №478/2020г. на ВКС, I г. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анна Баева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

дали в хипотеза, при която в националното ни законодателство не са посочени предпоставките /критериите/ за промяна на вписания в акт за гражданско състояние „пол“, следва същите да се изведат от характера на признатите и защитавани лични права в чл. 8 ЕЗПЧОС, противоречи на решение №15/26.11.2021 на Конституционния съд по к. д. №6/2021 г. – основание по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Десислава Попколева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

– 1/“ При преценка на всички доказателства и доводи на страните съобразно чл. 12 и чл. 236, ал. 2 ГПК не се ли налага извода, че доказателствата следва да се съпоставят и преценяват по вътрешно убеждение, като решаващия орган правната и житейска логика и достоверност, с оглед всички данни по делото“ 2,/“ Длъжен ли е въззивният съд да постанови решението си въз основа на всички събрани по делото доказателства и след тяхната и на доводите на страните съвкупна преценка..“3/“Следва ли при преценката на наличие на претърпени вреди, които са пряка и непосредствена от деликт, да се вземат предвид всички условия, които в съвкупността си определят конкретния причинно следствен резултат „ и 4/ „Задължение ли е на въззивния съд да обсъди доказателствата по делото и доводите на страните…“ Посочено е, че по тези въпроси била налице трайна практика и са изброени съдебни актове на ВКС Посочено е лаконично и общо, че „очевидната неправилност и необосноваността на съдебния акт била видна от мотивите му“. Изложени са общи доводи подкрепени от изброяване на съдебни актове на ВКС, че въззивният съд имал решаваща дейност по спора, поради което не следвало да се концентрира върху пороците на първостепенния акт. Направено е лаконично оплакване, че съдът не бил съобразил принципа на чл. 45, ал. 2 ЗЗД, - че вината на деликвента се предполагала, а ответникът следвало да „ опровергае фактите опровергаващи деликта, заявения механизъм и вина. Направено е кратко оплакване за това, че съдът не е посочил защо не приема показанията на свидетелите и всички експертизи, като в „ тази насока също е формирана практика „. Следва изброяване на актове на ВКС. Възпроизведен е текста на чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 ГПК. Други доводи не са развити.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Елеонора Чаначева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

„1. Представлява ли договорът за кредит с предмет рефинансиране на предходен договор за кредит самостоятелен правопораждащ юридически факт, който поражда самостоятелни и независими от рефинансирания договор правни последици; 2. Допуска ли чл. 6 ГПК, когато въззивната инстанция стигне до извод за недействителност на част от клаузите на договора за кредит с предмет рефинансиране на предходен договор за кредит, да присъди претендираните суми като такива, изчислени съобразно рефинансирания, а не съобразно рефинансиращия договор; 3. Ограничен ли е въззивният съд от посочения в исковата молба (респ. заявлението за издаване на заповед за изпълнение) размер на претенидраното задължение по пера, при положение че същото е изчислено и посочено съобразно предявеното основание (договор за кредит с предмет рефинансиране), а не съобразно основанието, съобразно което, според въззивния съд, следва да се определи размерът на дълга, а кредиторът претендира да му бъде присъден пълният дължим размер на задълженията.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Камелия Ефремова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

и съответно стига до необоснован извод, че е налице основание за наложената от ответника финансова корекция в размер на исковата сума. Излага доводи, че процесната нередност има само формален характер без потенциални или реални финансови последици, поради което е налице неправомерно налагане на финансова корекция.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

от значение за изхода по конкретното дело (общо основание за допускане до касационен контрол). Върховният касационен съд не е задължен да изведе правния въпрос от изложението към касационната жалба. Той може само да го уточни и конкретизира. В случая липсва поставен от жалбоподателя релевантен за изхода на делото материалноправен или процесуалноправен въпрос, който да определи рамките на произнасяне на Върховния касационен съд, поради което обжалваното определение не може да бъде допуснато до касация. Наведените доводи за неправилност на определението не са относими към основанията за допускане на касационно обжалване. Те представляват оплаквания относно правилността на атакувания съдебен акт и имат отношение към проверката, която се провежда само ако бъде допуснато касационно обжалване.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Яна Вълдобрева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

се твърди противоречие с Решение №22 от 09.03.2021 г. по гр. д.№1857/2020 г. на ВКС, ІІ гр. о., Решение №111/17.07.2018 г. по гр. д.№3695/2017 г. на ІІІ гр. о., решение №248 от 18.02.2015 г. по гр. д.№3957/2017 г. на ІІІ гр. о. Твърди се и основанието по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК – противоречие с Решение №3/24.02.2022 г. на Конституционния съд по к. д. №16/2021 г., както и противоречие с императивни правни норми забраняващи придобиване по давност на общински имоти.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бонка Дечева

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право