Имуществени вреди

Тук можете да намерите хронологичен списък и връзки към съдебните актове, споменаващи термина “Имуществени вреди” и публикувани в системата на “Българското прецедентно право”.

Имуществени вреди

Тук можете да намерите хронологичен списък и връзки към съдебните актове, споменаващи термина “Имуществени вреди” и публикувани в системата на “Българското прецедентно право”.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

в исковата молба и във въззивната жалба. Не става ясно защо съдът не приема особеното мнение на вещото лице от състава на тройната експертиза. Не са налице мотиви относно липсата или наличието на деликтна отговорност спрямо ответниците.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анна Ненова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Налице ли е пряка вреда /претърпяна загуба/ по смисъла на чл. 403 ГПК, когато с обезпечението ответникът е лишен от признато му право да ползва имот и подлежи ли лишаването от това право на обезвреда?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Николай Иванов

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

към кой момент следва да бъде определен размерът на дължимото обезщетение, произтичащо от непозволено увреждане – към момента на деликта или на постановяване на решението, и за кои вреди носи отговорност и дължи обезвреда деликвентът по непозволено увреждане, налице ли е съпричиняване при употреба на алкохол от пострадалия, който въпрос е от значение за точното приложение на закона и за развитието на правото.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Розинела Янчева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК. Съгласно дадените с т. 1 на ТР №.1/2009г. от 19.02.2010г. на ОСГТК на ВКС разяснения, материалноправен или процесуалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК е този, който е включен в предмета на спора, обусловил е правната воля на съда, обективирана в решението му, и поради това е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за правилността на обжалваното решение, за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Майя Русева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

„1. Може ли съдът да основе решението си само на избрани от него доказателства, без да обсъди останалите приети по делото и да изложи съображения защо ги отхвърля като недостоверни? Следва ли съдът да обсъди всички доказателства по делото, доводите и възраженията на страните?; 2. За възможността, респ. допустимостта въззивният съд да мотивира решението си чрез препращане на основание чл. 272 ГПК към мотивите на първата инстанция, когато същите са вътрешнопротиворечиви и е налице явно несъответствие между приетото в тях и диспозитива на съдебния акт относно размера на обезщетението за имуществени вреди при предявен иск по чл. 145 ТЗ; 3. За извършване на разпоредителни действия с парични суми от банковата сметка на капиталово търговско дружество (ЕООД), свързани с търговската дейност на юридическо лице, необходимо ли е изрично писмено съгласие на едноличния собственик на капитала на дружеството с ограничена отговорност и ако е необходимо, то в кои случаи трябва да бъде представено такова с оглед законосъобразността на осъщественото разплащане?; 4. Как следва да бъде определен размерът на възнаграждението на управителя в капиталово търговско дружество – месечно и допълнително, което се дължи по силата на сключен договор за управление, но за което има само устни уговорки и което не е закрепено в писмена форма?“. Касаторът поддържа, че процесуалните въпроси по т. 1 и 2 от изложението са разрешени в противоречие с практиката на ВКС, като се позовава на решения, постановени по реда на чл. 290 ГПК, а именно решения по т. д. №425/2015 г., II т. о., т. д. №34/2013 г., II т. о., гр. д. №4744/2008 г., I г. о., гр. д. №1321/2009 г., IV г. о. и т. д. №1106/2010 г., II т. о. Въвежда основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпросите по т. 3 и 4 от изложението, като твърди, че същите са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Касационният жалбоподател излага доводи, че четвъртият въпрос е разрешен в противоречие с решение по гр. д. №1387/2011 г. на ВКС, IV г. о. Поддържа, че атакуваният въззивен акт е очевидно неправилен, тъй като изводите на апелативния съд за наличието на предпоставките по чл. 145 ТЗ за ангажиране на отговорността на управителя не съответстват на фактите по делото и на правната уредба и са явно необосновани.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мадлена Желева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

са разрешени в противоречие с практиката на Върховния касационен съд /ВКС/, същевременно че са от значение за точното прилагане на закона и развитието на правото. Поддържа също, че обжалваното решение е очевидно неправилно, тъй като присъденото обезщетение е в много висок размер поради „неотчитане на всички релевантни обективни критерии за справедливост“.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Борис Илиев

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Подлежи ли на съдебна преценка обстоятелството дали неизпълнение на конкретно задължение на страна по застрахованото лице за предпазване на застрахованото имущество е значително с оглед интереса на застрахователя и е в причинно следствена връзка с възникването на застрахователното събитие?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Веска Райчева

123159 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела