Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За задължението на съда да определи размера на обезщетението за неимуществени вреди, след като извърши преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства от значение за точното прилагане на принципа на справедливостта.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За определяне размера на обезщетението за неимуществените вреди, което следва да се извърши от съда след задължителна преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства за точното прилагане на принципа на справедливостта по чл. 52 ЗЗД

За определяне съдържанието на понятието „справедливост“, изведено в принцип при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди в разпоредбата на чл. 52 ЗЗД.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

посочени от жалбоподателите в подаденото от тях изложения на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, намира следното:

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

в изложението, да се отмени въззивното решение в обжалваните части и предявените искове с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ се уважат в пълни размери.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

в изложението, да се отмени въззивното решение в обжалваната част и се постанови друго, с което предявените искове се отхвърлят.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За критериите при определянето на размера на обезщетението за неимуществени вреди по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, съобразно принципа за справедливост, установен в чл. 52 ЗЗД и за задълженията на съда да определи размера на неимуществените вреди след извършване на преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства и съответно да изложи съображения за тяхното значение.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

посочени от жалбоподателите в подаденото от тях изложения на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, намира следното: