чл. 52 ЗЗД

Чл. 52. Обезщетение за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост.

чл. 52 ЗЗД

Чл. 52. Обезщетение за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

счита, че съдът неправилно е оценил всички доказателства и доводи по делото, в резултат на което е достигнал до погрешни правни изводи, прилагайки разпоредбата на чл. 154, ал. 1 ГПК в противоречие с Решение №147 от 19.06.2012 г. на ВКС по гр. д. №582/2011 г., IV г. о., ГК, в което се приема, че ищецът, с всички доказателствени средства, следва да установи увреждащото деяние, вредите и причинно-следствената връзка между тях така, че от анализа на доказателствата съдът да може да изведе еднозначен извод за наличието им. Чрез пълно и главно доказване ищецът следва да установи истинността на твърденията си за релевантните факти.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

към кой момент следва да бъде определен размерът на дължимото обезщетение, произтичащо от непозволено увреждане – към момента на деликта или на постановяване на решението, и за кои вреди носи отговорност и дължи обезвреда деликвентът по непозволено увреждане, налице ли е съпричиняване при употреба на алкохол от пострадалия, който въпрос е от значение за точното приложение на закона и за развитието на правото.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Розинела Янчева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

касаторът поддържа, че е налице допълнително основание съгласно чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, като постановено в противоречие с трайната практика на ВКС, решение №******г. по т. д. 2181/2019 г., ВКС, I ТО, както и решение №******г. по т. д. 346/2011 г., ВКС, II ТО.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Галина Иванова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

по чл. 280, ал. 1 ГПК, които съставляват общото основание за допускане на касационно обжалване. Повдигнатите от него проблеми са няколко: а/ за доказването на причинно-следствена връзка между злополуката и уврежданията; б/ за задължението на въззивния съд да постанови решението си след преценка на всички събрани доказателства, вкл. заключението на вещото лице, свидетелските показания и то не изолирано, а с оглед на останалите доказателства; в/ за конкретните обстоятелства, които следва да се преценят, за да се определи размерът на обезщетението за неимуществени вреди по справедливост. Във връзка с последното се поставя въпрос дали съдът следва да събира информация за доходите на пострадалото лице. Именно този въпрос касаторът сочи като такъв от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. В изложението се цитират три решения на Върховния касационен съд.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Веселка Марева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

1. „Неизпълнението от страна на работодателя на задължението за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и непровеждането на задължителен инструктаж при извършване на специфични трудови операции, извън кръга на обичайните трудови задължения, изключва ли съпричиняването от страна на работника или служителя при настъпване на трудова злополука?“; 2. „По какви критерии се преценява налице ли е груба небрежност“ от страна на пострадалия работник, когато трудовата злополука е настъпила вследствие на действия и бездействия от страна на други работници и служители на работодателя?“ и 3. „При определяне размера на съпричиняване, длъжен ли е съдът да изложи мотиви и по отношение на неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, както и по отношение поведението на други работници и служители, вследствие на които е настъпила трудовата злополука?“. Сочат противоречие с ППВС №4/23.12.1968 г., решение №977/14.01.2010 г. по гр. д. №298/2009 г. на ВКС, IV г. о. и решение №202/12.12.2014 г. по гр. д. №1298/2014 г. на ВКС, III г. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Василка Илиева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Дали при предявен от увреденото лице пряк иск срещу застрахователя по задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите, в застрахователното обезщетение се включва лихвата за забава от датата на уведомяване на застрахователя до тази на неговото предявяване, както и относно началния момент, от който се начислява лихвата за забава, включена в застрахователното обезщетение по чл. 429 КЗ?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ивайло Младенов

123829 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела