Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Друг близък

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Относно предпоставките за определяне размера на обезщетението за причинени неимуществени вреди по справедливост при предявен иск по чл. 432, ал. 1 КЗ и как родствената връзка на ищците с починалия се съотнася към критериите по чл. 52 ЗЗД.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Албена Бонева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Кои са релевантните обстоятелства, които имат значение за преценката дали е налице изключението, предмет на Тълкувателното решение №1/2018г. по т. д.№1/2016г. на ОСНГТК на ВКС, съгласно което: „обезщетение се присъжда при доказани особено близка връзка с починалия и действително претърпени от смъртта му вреди“?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Илияна Папазова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Очевидно неправилен ли е изводът на съда, за това че при липсата на каквито и да е доказателства за неимуществени вреди, да се презумира тяхното настъпване и размер и да се присъди обезщетение за претърпени такива?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Наталия Неделчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Кои са критериите за приложението на разпоредбата на чл. 52 ЗЗД и преценката на съда за обстоятелствата, които обосновават извод, че лицата, които претендират обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на близък, са създали с починалия особено близка духовна и емоционална връзка?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Маргарита Георгиева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Кои са критериите при определяне на обезщетението по справедливост за лице, по отношение на което се приема основание за обезщетяване за неимуществени вреди по изключение съгласно постановките в ТР №1/21.06.2018г ОСНГТК на ВКС?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Емил Томов

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Какви са критериите при присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на лица, извън кръга на посочените в Постановление №4/25.05.1961 г. и Постановление №5/24.11.1969 г. на Пленума на Върховния съд и кога следва да се приеме, че е налице изключителност на връзката между правоимащия и починалото лице, обосноваваща наличие на материалноправна легитимация на търсещия обезвреда, съобразно постановките на Тълкувателно решение №1/2016 г. от 21.06.2018 г. по т. д. №1/2016 г. на ОСНГТК на ВKC? Как следва да се прилага принципът за справедливост, въведен с разпоредбата на чл. 52 ЗЗД, при определяне на дължимото обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от увредено в резултат на пътнотранспортно произшествие лице, в хипотезата на предявен пряк иск срещу застрахователя?; При предявена претенция за присъждане на справедливо обезщетение за неимуществени вреди следва ли да бъде отчетен като фактор, водещ до неоснователност на претенцията, евентуално полученото обезщетение от други членове на семейството?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ивайло Младенов

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Как се доказва и чия е доказателствената тежест за установяване на наличието на причинно-следствена връзка на неправомерното конкретно поведение на пострадалия с настъпилите конкретни увреждания, както за съдържанието самото понятие причинно- следствена връзка като елемент от фактическия състав на нормата в законовата разпоредба на чл. 51, ал. 2 ЗЗД?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Боян Балевски

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Относно материалноправната легитимация на лицата, извън кръга на посочените в Постановление №4/61г. и Постановление №5/69г. на Пленума на Върховния съд и предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Божилова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Кои са предпоставките, при които съобразно Тълкувателно решение №1/21.06.2018 г. по тълк. д. №1/2016 г. по описа на ОСНГТК на ВКС лица, извън тези, посочени в ППВС №4/1961 г. и ППВС №5/1969 г., имат материалноправна легитимация да претендират обезщетяване на неимуществени вреди от смъртта на техни близки, причинена в резултат на деликт?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Петя Хорозова

12311 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право