Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

съдия Ирина Петрова

Съдебни актове, докладвани от съдия Ирина Петрова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

от предмета на делото, то не се ползва със сила на пресъдено нещо. Молбата по чл. 303 ГПК е насочена срещу съдебен акт, който не подлежи на отмяна, тя е процесуално недопустима и не може да бъде разгледана.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ирина Петрова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото (основание за допускане на касация по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК) и същевременно са обусловили правните изводи на съда. 4/ Въведено е и искане за допускане до касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 2, предложение последно ГПК - поради очевидна неправилност, тъй като въззивното решение не съответства на задължителните критерии при определяне на обезщетение за неимуществени вреди, установени от ВКС“. В писмен отговор насрещната страна оспорва наличието на предпоставките за допускане на касационното обжалване и основателността на касационната жалба. За да се произнесе, съставът на ВКС съобрази следното:

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ирина Петрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

За необходимостта фактическите и правни изводи на въззивния съд по съществото на спора да са основани на коректната оценка на доказателствения материал, обективиращ договореностите между страните.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ирина Петрова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

касаторът се позовава на невъзможността застрахователят по риска „ГО“ да откаже плащане на застрахователно обезщетение при настъпило застрахователно събитие при установено неизпълнение на задълженията от страна на застрахования, без да е установена по категоричен начин причинна връзка между неизпълнението и настъпването на вредите.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ирина Петрова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

„Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства?" Според касаторите, за да приеме, че пешеходецът П. не е бил видимо препятствие, съдът е кредитирал „косвени доказателства - пътна обстановка, време от денонощието, посока на движение и облекло“, от които не може да се изведе несъмнен извод, че водачът не е имал възможност да го забележи, които данни са дали основание на експертизата при съответните технически измервания, да обоснове извод в обратна насока.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ирина Петрова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

е налице основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК поради противоречие на въззивното решение със задължителната практика на касационната инстанция – Тълкувателно решение от 04.01.2001 г. по т. д. №1/2000 г. на ОСГТК на ВКС, ППВС №7/1965 г., ППВС №1/1953 г., ППВС №1/1985 г. на Пленума на ВС, както и формираната такава - решение по т. д. №3591/2014 г. на ВКС, I т. о., решение №222/27.03.2018 г. по т. д. №505/2017 г. на ВКС, II т. о., решение №212/01.02.2012 г. по т. д.№1106/2010 г. на ВКС, II т. о., решение №136/06.11.2015 г. по т. д.№2483/2014 г. на ВКС, II т. о., решение №180/11.01.2016 г. по т. д. №1618/2014 г. на ВКС, II т. о., решение №161/04.10.2016 г. по т. д. №2220/2015 г. на ВКС, II т. о., решение №222/06.04.2017 г. по т. д. №425/2015 г. на ВКС, II т. о., решение №134/30.12.2013 г. по т. д. №34/2013 г. на ВКС, II т. о., решение №392/10.01.2012 г. по гр. д. №891/2010 г. на ВКС, I г. о., решение №470/16.01.2012 г. по гр. д. №1318/2010 г. на ВКС, IV г. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ирина Петрова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

касаторът защитава тезата за спазване на принципа на еквивалентност и справедливост при уговорка за неустойка като константна величина (процент) от стойността на договора, независимо от обема на неизпълнението; че дори по-голямата част от задължението да е изпълнено своевременно, а неизпълнената част е сравнително малка, неустойката ще бъде начислена върху цялата сума, включително и върху размера на изпълненото, което ползва кредитора. В тази връзка касаторът не излага аргумент за допускане на касационното обжалване в сочената от него хипотеза на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за необходимост от преодоляване, изоставяне или осъвременяване на трайната и изобилна практика на Върховния касационен съд по правните проблеми за нищожност на неустойката като противоречаща на добрите нрави и възприемане на защитаваната от него теза. Аргументи в тази насока не са изложени, което е самостоятелно основание да се откаже допускане на касационното обжалване.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ирина Петрова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

е въведена допълнителната предпоставка по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК с твърдението за отсъствие на задължителна съдебна практика, с оглед на което той е от значение не само за развитие на правото, но и за неговото точно прилагане.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ирина Петрова

123150 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право