Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Заповедно производство

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на заповедното производство в гражданския процес

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

обуславя изхода на спора. Поддържа, че не е налице основанието по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК поради това, че изложените от касатора аргументи касаят съществото на спора и изискват по-задълбочен анализ на доказателствата. Релевира доводи за правилност на решението и съобразяване с практиката на ВКС. Претендира присъждане на направените разноски, включително на юрисконсултско възнаграждение.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Емилия Василева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

не отговаря на общото изискване на по чл. 280, ал. 1 ГПК да е обусловил правните изводи на въззивния съд. Така формулираният въпрос е относим към хипотезата на банков кредит, при който е уговорено погасяването да се извършва на части с отделни погасителни вноски, поради което същият се явява неотносим към посочените по-горе решаващи изводи на въззивния съд в хипотезата на уговорено подновяване на договора, т. е. продължаване на срока на договора респ. отделните плащания по него.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Васил Христакиев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Счита, че въззивното решение е недопустимо и очевидно неправилно - основания за допускане до касационно обжалване по чл. 280, ал. 2, предл. второ и предл. трето ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Павел Банков

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

за „Правото на заемателя да начислява възнаградителна лихва върху главницата след настъпване на падежа, като се позовава на противоречие с т. 2 Тълкувателно решение №3/2017г. от 27.03.2019г. на ОСТГК, решение №111/27.10.2009г. по т. д.№296/2009г., 1, т. о., решение №130/15.04.2020г. по т. д.№1829/2018г., 1, т. о. С оглед изложеното формулира следните въпроси:

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мирослава Кацарска

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

„1. При вече изплатен дълг от страна на банката - гарант ББР АД в полза на кредитиралата длъжника банка, допустимо ли е вече заплатеният дълг да се събира отново от кредитополучателя и поръчителите по кредита и ако да, представлява ли „неоснователно обогатяване за банката - кредитодател?; 2. Следва ли да се приеме за реализирано връчване на заповед по реда на чл. 417 ГПК от ЧСИ, без същото да е направено при спазване на изискуемите от закона правила и без никакви доказателства за получаване от страна на длъжниците /длъжник и поръчител/?; 3. При настъпила законова перемция пораждат ли действие извършените от ЧСИ действия?; 4. Допустимо ли е събирането на вече изплатен от трето лице в полза на кредитора дълг от първоначалните длъжници именно от вече „удовлетворения кредитор“?; 5. Постановяването на прекратително определение при оскъдност на доказателствата и неприлагането на поискано с исковата молба изпълнително дело съществено процесуално нарушение ли е и ограничен ли е въззивният съд в констатациите и контрола в производствата по обжалване на определения и разпореждания на първата инстанция?; 6. При изтекла погасителна давност /3, 5 и 10-годишна/ относно задълженията на поръчителката и изначално неспазена процедура по отношение на предсрочна изискуемост на вземането към нея следва ли да се ангажира нейната отговорност?“.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Петя Хорозова

123456 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право