Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Наследствено право

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на наследственото право – наследяване по закон, наследяване по завещание, завет, продажба на наследство, отказ от наследство, приемане по опис и др.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

на Т. било отказано издаване на удостоверение за наследници, с аргумент, че липсва съставен акт за смърт на брат й. Предвид това на 31.08.2023г. тя подала молба до кмета на община Търговище служебно да бъде изискан от руските власти препис от акта за смърт, попълнила необходимите за целта формуляри, но и до момента нямало отговор от руската страна. Според молителката правният й интерес да сезира съда произтича от невъзможността да се разпореди с наследствените си имоти поради липса на акт за смърт на нейния брат. Отделно счита, че без надлежно съставен акт за смърт на брат й, не може да се снабди с удостоверение за наследници и не може да се разпореди със съответната част от наследствени земеделски земи и да се прекрати съсобствеността върху земите, останали от дядо й Б. И. С., починал на 03.05.1952г.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Яна Вълдобрева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

за правата на Е. А. върху процесния имот, въззивният съд приел, че същата се легитимира като собственик по завещание от баща си на притежаваните от него идеални части, тъй като придобиването на апартамента е по време на брака му с Й. Т. – с издаването на заповедта по чл. 100 ЗТСУ /отм./, като е отчетено и обстоятелството, че същият има лична собственост в придобиването на имота на основание обезщетението за отчужден негов имот. Като е съобразена и разпоредбата на чл. 14, ал. 7 СК от 1968 год. /отм./, действащ към момента на смъртта на Й. Т. /на 3.04.1977 год./ въззивният съд приел, че С. Т. е бил собственик на общо 8 378.50/2010 364 ид. ч., които са предмет на завещанието му от 24.12.1980 год. в полза на дъщеря му Е. А.. Същата получава и 1/3 по наследство от дела на майка си и така делът и, сега наследен от нейната дъщеря, съделителката Ю. И., е в размер на 27 121/31 092 ид. ч. Определени са и дяловете на останалите съделители, наследници по закон на общите наследодатели, по който въпрос спор не съществува в настоящето производство.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

„Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства?" Според касаторите, за да приеме, че пешеходецът П. не е бил видимо препятствие, съдът е кредитирал „косвени доказателства - пътна обстановка, време от денонощието, посока на движение и облекло“, от които не може да се изведе несъмнен извод, че водачът не е имал възможност да го забележи, които данни са дали основание на експертизата при съответните технически измервания, да обоснове извод в обратна насока.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ирина Петрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Недопустимо ли е въззивното решение с оглед приетия от съда предмет на спора, в който наред с исковете по чл. 30, ал. 1 ЗН и искът за допускане на съдебна делба на процесните имоти, е включен и иск за установяване правото на собственост на посочения гараж? Съществува ли правната възможност при извършено дарение на недвижим имот от собственик, обективирано в действителен договор и при спазване на предписаната от закона форма, по силата на който правото на собственост е преминало от дарителя към надарения, то надареният макар да е станал собственик, да е владелец на имота по смисъла на чл. 68, ал. 1 ЗС и да може да се позовава на придобивна давност?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Здравка Първанова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

от значение за изхода на делото, който въпрос е разрешен в противоречие с практиката на ВКС /чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК/ и е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото /чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК/, а именно: Допустим ли е съдебен иск от наследник срещу застраховател по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите /респ. срещу Гаранционен фонд/ за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от неговия наследодател в случаите, в които този иск не е бил предявен пред съд приживе от увреденото лице, но последното е провело рекламационната процедура по чл. 380 КЗ към застрахователя /респ. по чл. 558, ал. 3 КЗ към Гаранционен фонд/, която е въведена като процесуална предпоставка за отнасяне претенцията пред съда съгласно чл. 498, ал. 3 КЗ, /респ. чл. 558, ал. 5 КЗ/.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

123456 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право