Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Унищожаемост

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на унищожаемостта на сделките в облигационното право

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

В кои случаи въззивният съд е длъжен сам да установи основанията за нищожност на сделката, относима към правата на страните и по какъв начин следва да процедира, за да осигури спазването на принципа на състезателност на страните? Може ли въззивният съд да приеме определена фактическа констатация за необоснована без наличие на оплакване за необоснованост на първоинстанционното решение в тази част? Нищожен поради липса на съгласие на основание чл. 26, ал. 2, изр. 1, предл. второ ЗЗД или унищожаем на основание чл. 31, ал. 1 ЗЗД е договорът, сключен от дееспособно лице, ако то при сключването му е било в състояние на трайна неспособност да разбира или да ръководи действията си?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Невин Шакирова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Кои са елементите на фактическия състав на измамата по смисъла на чл. 29 ЗЗД и необходимо ли е да се установи по делото наличието на първия елемент от този фактически състав, а именно „умишлено въвеждане в заблуждение", включващ умисълът за измама и въвеждането в заблуждение като материален елемент и какво е значението му за доказване на наличието на фактическия състав на измамата?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Десислава Попколева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Как се прилага чл. 270, ал. 3, предл. трето ГПК относно правомощията на въззивния съд при негова констатация за дадена от първоинстанционния съд неправилна правна квалификация на спорното право?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мирослава Кацарска

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

В кои случаи въззивният съд е длъжен сам да установи основанията за нищожност на сделката, относима към правата на страните и по какъв начин следва да процедира, за да осигури спазването на принципа на състезателност на страните? Може ли въззивният съд да приеме определена фактическа констатация за необоснована без наличие на оплакване за необоснованост на първоинстанционното решение в тази част? Нищожен поради липса на съгласие на основание чл. 26, ал. 2, изр. 1, предл. второ ЗЗД или унищожаем на основание чл. 31, ал. 1 ЗЗД е договорът, сключен от дееспособно лице, ако то при сключването му е било в състояние на трайна неспособност да разбира или да ръководи действията си?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Емил Томов

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

По договор за прехвърляне на собственост на имот срещу задължение за парична издръжка до края на живота на прехвърлителя дали и как се извършва преценка за нееквивалентност на насрещните престации до степен на противоречие с добрите нрави, респ. на договор при явно неизгодни условия?
Продължителният период на крайно утежнено материално състояние на прехвърлителя, включително към сключването на такъв договор, достатъчно ли е за да изключи фактическия състав на основанието за унищожаване по чл. 33 ЗЗД?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Геника Михайлова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Явява ли се установителен иск за доказване на произход или за оспорване на осиновяване преюдициален по отношение на предявен иск за уреждане на имуществени отношения между страните и могат ли двете производство да се разгледат едновременно?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Илияна Папазова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Длъжен ли е въззивният съд да се произнесе по правилността на първоинстанционното решение в рамките на оплакванията, заявени по въззивната жалба, когато предметът на делото са искове с правно основани чл. 29, ал. 1 ЗЗД?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Владимир Йорданов

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

За задължението на съда да извърши проверка на заключението на допуснатата и изслушана по делото експертиза с оглед неговата обоснованост, достоверност и документираност, както и да прецени същото с оглед на всички събрани по делото доказателства и за доказателствената сила на заключенията на вещите лица относно здравословното и психично състояние на лицето в производствата по чл. 31 ЗЗД.
(По иск с правно основание чл. 31, ал. 2 ЗЗД, във връзка с чл. 31, ал. 1 ЗЗД за унищожаване на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Димитър Димитров

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото: 1. Следва ли доверителят в посреднически договор /договор за поръчка/ да установи реално извършеното от негова страна плащане, за да се включи това вземане в претенциите му за обезвреда, наред с тези за сторени разноски и уговорено възнаграждение, когато има такова? и 2. Следва ли винаги осчетоводяването на фактури да бъде винаги прието като абсолютно доказателство за признание на сделката и нейния икономически резултат, особено когато плащането не е извършено?.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Людмила Цолова

12310 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право