Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

съдия Кристияна Генковска

Съдебни актове, докладвани от съдия Кристияна Генковска

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Кристияна Генковска

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

За задълженията на въззивния съд при постановяване на въззивното решение в контекста на довод за необсъждане от съда на оплакване във въззивната жалба за непълнота на доклада на първоинстанционния съд поради липса на разпределение на доказателствената тежест след извършено от ищеца уточнение на предавения иск.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Кристияна Генковска

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Кристияна Генковска

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1/ Следва ли доставчикът на платежна услуга да носи отговорност за приета от съда „теоритична възможност трето лице да се сдобие с потребителското име и парола на ползвателя, след като такава не е доказана по делото чрез пълно и главно доказване?; 2/Следва ли доставчикът на платежна услуга да носи отговорност за приета от съда „теоритична хакерска атака, при която трето лице е проникнало в компютъра на ползвателя и е извършило платежната операция от обичайния IP адрес на ползвателя и чрез въвеждане на потребителско име и парола на ползвателя, както и договорените между ползвателя и доставчика на платежната услуга средства за автентикация на платежната услуга - ПИНт код и ТАН код от “token“ устройство?; 3/При установяване на автентичността на платежната операция, нейното точно регистриране, осчетоводяване и че операцията не е засегната от техническа повреда или друг недостатък по смисъла на чл. 56 ЗПУПС /отм./, следва ли да се доказва, че същата не е предмет на „хакерска атака, в резултат на която платежната операция е осъществена от IP адрес, от който ползвателя обичайно осъществява платежни операции, чрез въвеждане на потребителското име и парола на ползвателя, както и договорените между ползвателя и доставчика на платежната услуга средства за автентикация на платежната услуга - ПИНт + ТАН от „token“ устройство?; 4/Следва ли доставчикът на платежната услуга да носи отговорност за хакерска атака, при която платежната операция е осъществена от обичайния IP адрес, от който ползвателя влиза в онлайн банкирането, чрез въвеждане от първия път на потребителското име и парола на ползвателя, както и договорените между ползвателя и доставчика на платежната услуга средства за автентикация на платежната услуга - ПИНт +ТАН код, генениран от “token” устройство?; 5/Следва ли доставчикът на платежна услуга да носи отговорност за „хакерска атака, когато в хода на производството не са навеждани такива твърдения от страните, а от съда не е изследвано дали платецът е спазил изискванията на чл. 53, т. 1 и т. 3 ЗПУПС /отм./ и дали е осигурена сигурна и надеждна среда и технически средства и софтуер при използването на предоставената услуга онлайн банкиране и дали е положил минимално дължимата грижа за опазване на персонализираните характеристики на използвания КЕП?; 6/Следва ли доставчикът на платежната услуга да носи отговорност за платежна операция, която е извършена след узнаване от трето лице на потребителското име и парола на платеца, а платежната операция е подписана чрез въвеждане на ПИНт код, който е известен единствено на платеца, и ТАН код, който се генерира единствено от капсулирано устройство, което се е намирало в ищеца по време на трансакцията, когато самата платежна операция е регистрирана и осъществена от IP адрес, от който платеца обичайно влиза в системата за онлайн банкиране „Моята Fibank”?; 7/Кой носи доказателствената тежест относно наличието или липсата на „хакерска атака при осъществяването на оспорена трансакция, която е извършена от IP адрес, от който платеца обичайно влиза в системата за интернет банкиране, чрез въвеждане на потребителското име и парола на платеца, както и средството за идентификация, договорено между платеца и доставчика на платежната услуга (ПИНт код и ТАН, генериран от “token“ устройстово) - платеца (ищец) или доставчика на платежна услуга (ответник)?; 8/За ангажиране на отговорността на доставчика на платежната услуга достатъчно ли е единствено доказване, че ползвателят не е бил физически на мястото, от което е наредена платежната операция, за да се приеме, че не е налице съгласие или одобрение?; 9/Допустимо ли е при постановяване на съдебното решение съдът да се позове само на определени факти и твърдения, без да ги обсъди и съобрази с другите събрани по делото доказателства?; 10/Може ли съдът да не възприеме съдебни експертизи, без да се мотивира защо и в коя част не ги възприема в съответствие с нормата на чл. 202 ГПК и трябва ли да изложи мотиви, обуславящи преценката му за годността им?; 11/Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в постановеното решение всички оплаквания на страната, изложени във въззивната жалба?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Кристияна Генковска

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

№1, като поддържа, че той е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. По останалите въпроси твърди, че е налице противоречие със задължителната практика на ВКС и практиката, обективирана в постановените по реда на чл. 290 ГПК решения, както следва: в ТР №3/2014г. на ОСГК на ВКС - по втората група въпроси; в Решение №60113/19.07.2021 г. по т. д. №1215/2019 г. на ВКС, II Т. О; Решение №173/18.07.2019 г. по гр. д. №2906/2018 г. на ВКС, IV Г. О.; Решение №98/27.04.2017 г. по гр. д. №60379/2016 г. на ВКС, IV Г. О.; Решение №93/06.04.2012 г. по гр. д. №1548/2010 г. на ВКС, IV Г. О. и др. - по третата група въпроси; в ТР №3/2014 г. на ОСГК на ВКС и ТР №1/2020 г. на ОСГТК на ВКС – по четвърти въпрос; в ТР №1/2013 г. на ОСГТК на ВКС и в Решение №90/15.09.2020 г. по гр. д. №3937/2019 г. на ВКС, IV г. о и др. – по пети въпрос; в Решение №33/27.02.2019 г. по гр. д. №1722/2018 г. на ВКС, I г. о., Решение №149/30.11.2017 г. по т. д. №268/2017 г. на ВКС, I т. о., Решение №96/22.08.2022 г. по гр. д. №2007/2021 г. на ВКС, IV г. о. и др.– по шестата група въпроси и в Решение №60224/04.08.2022 г. по гр. д. №914/2021 г. на ВКС, IV г. о., Решение №60093/ 07.01.2022 г. по гр. д. №3491/2020 г. на ВКС, I г. о., Решение №143/29.03.2021 г. по гр. д.№3662/2019 г. на ВКС, IV г. о., Решение №67/16.06.2020 г. по т. д. №882/2019 г. на ВКС, I т. о. и множество други – по седми и осми въпрос.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Кристияна Генковска

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди отново и изцяло всички събрани по делото доказателства, заедно и поотделно, установените факти, както и да отговори на всички доводи и възражения на страните, свързани с предмета на спора с оглед нормите на чл. 235, ал. 2, чл. 236, ал. 2 и чл. 12 ГПК? (По иск с правно основание чл. 125, ал. 3 ТЗ във връзка с чл. 127 ТЗ и чл. 129 ТЗ)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Кристияна Генковска

123133 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право