Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Конфискация

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на конфискацията – отнемане на незаконно придобитото имущество

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

дали Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество дължи заплащане на държавна такса при отхвърляне на предявен иск с правно основание чл. 153, ал. 1 ЗОНПИ.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Велислав Павков

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

1. ЗОПДНПИ предвижда ли отнемане в полза на държавата на вземания на проверяваното лице по предоставени заеми на трети лица? и 2. ЗОПДНПИ предвижда ли отнемане в полза на държавата на парични средства на проверяваното лице, включително от възстановени допълнителни парични вноски, извършени в полза на контролирани юридически лица в смисъла по пар. 1, т. 2 ДР ЗОПДНПИ /отм./? КОНПИ счита, че повдигнатите въпроси обуславят решението - общата предпоставка по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационния контрол, и твърди, че въззивният съд ги е решил в противоречие с решение №******г. по гр. д. №1021/2019 г. III-то ГО на ВКС, решение №97/18.05.2018 г. по гр. д. №3224/2017 г. и решение №200/14.02.2019 г. по гр. д. №4143/2017 г., последните две на IV-то ГО на ВКС – допълнителната предпоставка по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. По същество се оплаква, че обжалваното решение е постановено в нарушение на чл. 62 ЗОПДНПИ /отм./, вр. пар. 1, т. 1 ДР Закона – касационното основание по чл. 281, т. 3, предл. първо ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Геника Михайлова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Очевидна неправилност поради видимо тежко нарушение на материалния закон, изразяващо се в неприлагане на относимия към спора материален закон.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Десислава Попколева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Невин Шакирова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

При извършване на преценката по чл. 78, ал. 5 ГПК какви са правомощията на съда в изпълнение на задължението да изследва дали уговореното и изплатено адвокатско възнаграждение е прекомерно? При извършването на тази преценка ограничен ли е съдът от размерите в Наредба №1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена Висшия адвокатски съвет в делегацията по чл. 36, ал. 2 Закона за адвокатурата? Когато делото е прекратено поради отказ от иска, основан на тълкувателно решение, прието след предявяването му, длъжен ли е съдът при извършването на тази преценка да съобрази обема на предоставената адвокатска защита към момента на определението по чл. 233 ГПК?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Геника Михайлова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

няма формирана съдебна практика и произнасянето на ВКС ще допринесе за точното и еднакво прилагане на закона, както и за развитието на правото, с оглед настоящи и бъдещи проверки по този текст. Страната се позовава и на основанието по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК за селектиране на касационната жалба с доводи за очевидна неправилност на въззивното решение в обжалваната част.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Филип Владимиров

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

1.“При наличието на специална разпоредба – чл. 157, ал. 2 ЗОНПИ, относно етапа, акта на съда и принципа, по който се определя отговорността за държавни такси и разноски в производства по реда на чл. 153 ЗОНПИ, следва ли да се прилагат общите правила на чл. 81 ГПК?“; 2. „Разрешението на отговорността за държавна такса и разноски при отхвърляне на иска по смисъла на чл. 157, ал. 2 ЗОНПИ следва ли да намери приложение и при прекратяване на производството поради отказ от иска?“; 3. „Следва ли при частично прекратяване на производството в хипотеза на чл. 233 ГПК съдът да се произнесе по въпроса за възлагане на държавна такса преди разрешаване на спора по същество?“.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

относно не/наличието на основателно предположение, че придобиването на имуществото е свързано с престъпната дейност на лицето, да съобрази и друга негова престъпна дейност, за която същият е осъден с влязъл в сила съдебен акт, независимо че е реабилитиран?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Драгомир Драгнев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

относно не/наличието на основателно предположение, че придобиването на имуществото е свързано с престъпната дейност на лицето, да съобрази и друга негова престъпна дейност, за която същият е осъден с влязъл в сила съдебен акт, независимо, че е реабилитиран?“; 4. „Необходимо ли е при установяване на връзката между придобиването на имуществото и престъпната дейност на лицето да се съобрази и осъждането му за извършено престъпление, което попада в обхвата на чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД /отм./, което не е било повод за образуване на проверката и производството по същия закон?“; 5.“Може ли да се прилага по аналогия ТР на ВКС, което е постановено по отношение на приложението на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество /ЗОПДНПИ отм./ и Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /ЗПКОНПИ/ да се прилага и по отношение на приложимия по настоящия казус Закон за отнемане в полза на държавата имущество, придобито от престъпна дейност /ЗОПДИППД /отм./?“ /опр.№.485/25.05.16 по г. д.№.1234/2016, ІV ГО, опр.№.1098/18.11.15 по г. д.№.4338/2015, ІІІ ГО, реш.№.671/9.11.10 по 875/2010, ІV ГО, реш.№.1/21.03.11 по г. д.№.697/2010, ІV ГО, реш.№.125/16.06.15 по г. д.№.1397/2014, ІV ГО, реш.№.287/16.10.15 по г. д.№.2832/2015, ІV ГО, реш.№.237/22.02.17 по г. д.№.5459/2015, ІV ГО/.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Павел Банков

123137 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право