Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл. 52 ЗЗД, които съдът следва да обсъди и вземе предвид при постановяване на решението си, за да определи справедлив размер на обезщетение за претърпени неимуществени вреди.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Може ли да се приеме, че при обжалване на част от решение, за което страната няма правен интерес да го обжалва, но въпреки това го е обжалвала, то необжалваната част на решението влиза в сила от датата на постановяването му, когато то е постановено вследствие на процесуалното действие при признание на иска?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл. 52 ЗЗД, които съдът следва да обсъди и вземе предвид при постановяване на решението си, за да определи справедлив размер на обезщетение за претърпени неимуществени вреди.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

При оспорване от една от страните по делото на представени от другата страна частни документи, коя от тях носи доказателствената тежест за датата на съставянето им? (По искове, квалифицирани по чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1, т. 2 и т. 3, за признаване за незаконно и за отмяна на уволнение; за възстановяване на заеманата до уволнението длъжност и за заплащане на обезщетение за оставане без работа в резултат на незаконно уволнение)

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

за размера на дължимото обезщетение, в аспект на приложимостта на пар. 96, ал. 3 ПЗР ЗИДКЗ /обн. ДВ бр.101/2018 г./ и в евентуалност – приложението на чл. 52 ЗЗД. Ищците твърдят, че смъртта на любимия им внук ги сринала емоционално и психически, претърпели емоционален шок, прераснал в продължително депресивно състояние. Приживе, вкл. с оглед влошеното си с възрастта здравословно състояние, те разчитали на внука за всичко в ежедневието си, както предходно – като дете – той разчитал на тях за отглеждането и възпитанието си, живеейки и в общо домакинство. Ищците твърдят, че изпитват безпокойство, потиснатост, вътрешна опустошеност и безсилие пред обстоятелствата, чувствителността им е изострена до ранимост. Предявяват исковете като частични – от по 50 000 лева, при заявен пълен размер на интереса си – от 200 000 лева.