Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Морско право

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на морското право и търговското корабоплаване

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Само кредитор, който е легитимиран да предяви иск по чл. 694, ал. 3 ТЗ ли има право да встъпи като съищец, съгласно чл. 694, ал. 5 ТЗ в производството по предявен от длъжника иск по чл. 694, ал. 1 ТЗ или правото да встъпи като съищец, съгласно чл. 694, ал. 5 ТЗ има всеки кредитор, без значение дали кредиторът е легитимиран да предяви иск по чл. 694, ал. 3 ТЗ? Приложимостта на допълнителния критерий по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК към въпроса, се обосновава с аргументи за противоречие на решаващия извод на съда с разрешението, дадено в определение №17/11.01.2023г. по ч. т. д.№2566/2022 г. на ІІ т. о. на ВКС. Евентуално касаторът сочи като допълнително основание за селектиране на жалбата му хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, която обосновава като приложима с въпроса по съображения, че отговорът му би бил от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото, тъй като, ако бъде споделено становището на въззивния съд, биха се създали предпоставки за осуетяване прокламираните от чл. 607 ТЗ цели на производството по несъстоятелност, а кредиторите на несъстоятелността биха могли да бъдат увредени от симулиран процес в случай, че не им бъде признато безусловно правото да встъпят като съищци, като не би било постигнато справедливо удовлетворяване на всички кредитори.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Людмила Цолова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

„за задължението на въззивния съд да обсъди всички направени от страните доводи, като изложи съображения кои от тях намира за неоснователни и защо“.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бонка Йонкова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

1. За задължението на въззивния съд да обсъди всички наведени от страните доводи, като изложи съображения кои от тях намира за неоснователни и защо. 2. Приложима ли е Наредба №4 и общите условия на ВиК при съзнателно възпрепятстване от страна на доставчика на редовен отчет в присъствието на абоната в нарушение на ЗЗП. 3. Дали в случай на недопускане на абоната до водомерното устройство е приложимо служебно отчитане на базата на потреблението от предходен отчетен период. Спрямо първи и трети въпроси се поддържа селективното основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, а спрямо втори - че е от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

се основават на несъстоятелни твърдения, тъй като с исковата молба е оспорено съществуването на вземането му в общ размер на 276 610,50 евро, а не е оспорено съществуването на договор, сключен между двамата ответници, и въззивният съд не се е произнесъл извън предявения от касатора петитум, а искът по т. д. №1893/2018г. на Окръжен съд Варна не е основан на твърдения, че услугите са извършени на основание сключен договор с втория ответник; 2/ във връзка с третия въпрос не е посочена съдебна практика, в противоречие с която е разрешен, а от друга страна, въпросът не е разрешен в посочения от касатора смисъл, тъй като въззивният съд не е достигнал до извод за възникнал договор между ответниците. В тази връзка намира за неоснователно и оплакването за недопустимост на въззивното решение. Излага и съображения за неоснователност на касационната жалба.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анна Баева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

“Представляват ли навършените от Е. Н. В.-К. 72 години към датата на инцидента, както и увреденото й общо състояние, с вече установени и напреднали дегенеративни изменения в лумбалния сегмент на гръбначния стълб и множество други заболявания, включително високо кръвно налягане, което състояние не е било доведено до знанието на стюардите и организаторите на пътуването, нито било съобразено от самата нея, когато се качила на кораба, основание за съпричиняване на вредоносния резултат?“

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ваня Атанасова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

се твърди противоречие с практиката на ВС и ВКС, съответно – с ППВС №1/53 г., решение №283 от 14.11.2014 г. по гр. д. №1609/2014 г. на ВКС, IV г. о. и решение №12 от 11.02.2022 г. по гр. д. №2032/2021 г. на IV г. о. (за въпрос №1); решение №27 от 02.02.2015 г. по гр. д. №4265/2014 г. на ВКС, IV г. о. (за въпрос №2).

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Камелия Ефремова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

само първият и вторият отговарят на общото изискване за допустимост на касационното обжалване, доколкото смисълът, в който са зададени, кореспондира с решаващия извод на въззивния съд, че разпоредбата на чл. 694, ал. 7 изр. 3 ТЗ намира субсидиарно приложение и в случаите на прекратяване на производството по иска по чл. 694, ал. 1, ал. 2 или ал. 3 ТЗ. Не е налице обаче поддържания с въпросите допълнителен критерий, сочен в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, тъй като по така обобщения правен въпрос е формирана константно поддържана и непротиворечива съдебна практика на ВКС, обективирана както в посочените от въззивния съд определения на ВКС, така и в служебно известните на настоящия състав решение №60172 от 14.04.2022 г. по т. д. №942/2020 г. на ВКС, ТК, І т. о. и решение №50039/22.06.2023 г. по т. д. №729/2022 г. на ВКС, ТК, ІІ т. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Людмила Цолова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Десислава Добрева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

са разрешени в противоречие с установената практика на ВКС, а вторият е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ерик Василев

12319 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право