Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Нотариални производства

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси, касаещи нотариалните производства

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

е отделен този относно действителността на горепосочения анекс, който е сключен в обикновена писмена форма, на следващия ден след подписването на основния договор от 19.05.2021 г. за прехвърляне на дружествения дял от капитала на “Алтео БГ” ООД.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ради Стефанов

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Дали непосочването на часа и мястото на нотариалното удостоверяване води до нищожност на нотариалното действие, когато заверката на подпис и съдържание на пълномощното е извършена извън кантората на нотариуса?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Иванова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

касаторът поддържа, че въззивният съд се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в ТР №1/09.12.2013г. по т. д.№1/2013г. на ОСТГК, както и с решение №149/10.02.2019г. по гр. д.№2279/2018г. на 4 г. о. на ВКС и др. посочени, а по последните два поддържа основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мирослава Кацарска

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Допустимо ли е въззивното решение в частта му, с която е потвърдено решението на Районен съд – Русе за отмяна, на основание чл. 537, ал. 2 ГПК, на нотариален акт, с който е прехвърлено правото на собственост върху имот, до размер на притежаваните от ищците общо 2/3 ид. ч. от имота?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Розинела Янчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Съответно на закона ли е връчването на нотариална покана по реда на чл. 50 ЗННД, вр. чл. 50 ГПК на търговско дружество, чийто вписан в ТР законен представител е починал към датата на връчването?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Павел Банков

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

и на соченото основание. Същото е постановено в съотвествие с практиката на ВКС, застъпена и в решение от 05.06.2012г. по гр. д.№гр. дело №967/2011г., четвърто г. о. и в решение от 06.07.2017 г. на ВКС по гр. д. №2604/2016 г., четвърто г. о., ГК. Приема се, че дължимата грижа, която следва да положи нотариусът, респ. помощник-нотариусът при проверка самоличността на явилото се пред него лице, е с повишени критерии съгласно разпоредбите на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, но в случая пред помощник-нотариуса е представен документ, несъдържащ от външна страна пороци, визирани в пар. 1, точка 2 Допълнителните разпоредби на Закона за българските лични документи, т. е. обективно не е могъл да констатира, че явилото се пред него лице, представило документ за самоличност, не е лицето, посочено като упълномощител. Следва да се има предвид също, че е налице и многобройна съдебна практика, в това число и задължителна - ППВС №7/1959., според която противоправността се изразява в нарушаването на изрично формулирана в правна норма забрана, в неизвършване на задължение, което според императивната норма е трябвало да бъде извършено, неосъществяване на поведение, което императивната норма изисква непременно да бъде осъществено при дадена ситуация. Въззивният съд не се е отклонил от тези правни разрешения. В практиката се приема, че предпоставките за уважаване на иска по чл. 73, ал. 1 ЗННД са общите предпоставки за осъществяване фактическия състав на деликтната отговорност по чл. 45 ЗЗД - наличие на противоправно действие или бездействие, допуснато от нотариуса при осъществяване на възложените му нотариални функции; настъпила вреда; вина на длъжностното лице; и причинно-следствена връзка между деянието и вредата. Приема, че съгласно разпоредбата на чл. 73 ЗННД нотариусът носи имуществена отговорност за вредите, причинени от виновно неизпълнение на неговите задължения, съгласно ЗЗД, но не повече от удостоверявания материален интерес. Приема се при това, че отговорността за вреди е ограничена до размера на удостоверявания материален интерес, който представлява паричната оценка на удостоверяваното право, а с нормите на чл. 96-97 ЗННД законодателят е дефинирал как се определя "удостоверяваният материален интерес" за определени видове нотариални удостоверявания. Кръгът на задълженията на нотариуса, извършващ нотариално удостоверяване на правна сделка, е очертан по императивен начин в разпоредбите на ГПК - чл. 569 ГПК и сл., ЗННД и Устава на НК. Съгласно чл. 25, ал. 1 ЗННД нотариусът е длъжен да опазва правата и интересите на страните, да ги упътва, да изяснява тяхната воля и фактическо положение, и да не допуска пропуски или бавност в работата, които биха довели до накърняване на техните права. Съгласно чл. 572, вр. чл. 576, вр. чл. 590 и чл. 578, ал. 4 ГПК, в нотариалното производство лицата или техните пълномощници, чиито изявления се съдържат в документа, предмет на удостоверяване трябва да се явят лично пред нотариуса, който преди да издаде акта, проверява самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред него лица. Извън задълженията на нотариуса при нотариалното удостоверяване е да извършва проверка за достоверността на представените в нотариалното производство документи, освен ако тя не се установява при прегледа на книжата, или при сравняването им с други документи.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Веска Райчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Подлежат ли на удостоверяване на верността на препис от нотариус по чл. 591 ГПК частни електронни документи, които не съдържат „словесно изявление по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗЕДЕУУ?
Счита ли се за част от частния електронен документ, приравнен на писмен по смисъла на чл. 3, ал. 2 ЗЕДЕУУ и чл. 180 ГПК, несловесната информация, придружаваща електронното изявление съгласно чл. 2, ал. 2 ЗЕДЕУУ? При какви условия се счита тя част от частния електронен документ, приравнен на писмен?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анна Баева

12322 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право