Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Общ деликт

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Към кой момент следва да се определи обезщетението за причинени от непозволено увреждане имуществени вреди и в обезщетението за такива вреди, изразяващи се в необходими разходи за отстраняване на уврежданията на имуществото, включват ли се печалба и ДДС като пряка и непосредствена последица от увреждането?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Радост Бошнакова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

По съмнение за допустимостта на въззивното решение, като постановено по нередовна искова молба – липса на конкретни фактически твърдения, касаещи местонахождението на разрушената част от оградата /в отчуждената част от имота или извън нея/. (По иск на основание чл. 49 ЗЗД срещу Столична община за обезщетяване на вреди, представляващи стойността на увредени растения, находящи се до разрушената ограда, стойността на разрушената ограда и на временната ограда)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Милена Даскалова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Представлява ли бездействието на длъжностни лица в структурата на Прокуратурата да приведат в изпълнение влязла в сила присъда, с която е наложено наказание „лишаване от свобода, изключително основание за възникването на задължение за заплащането на обезщетение по чл. 49 във връзка с чл. 45 ЗЗД за вредите от убийство, извършено от осъденото лице в момент, когато е следвало да изтърпява наложеното му наказание лишаване от свобода?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гергана Никова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Кой е редът на разглеждане на иск, предявен срещу физическо лице на служба „надзирател“ в затвор, за причинени неимуществени вреди на затворник - по специалния ред, предвиден в чл. 1 ЗОДОВ, или по общия ред по чл. 45 ЗЗД?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анелия Цанова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Материалноправно легитимирана ли е общината да отговаря, на основание чл. 49 ЗЗД, за вреди, причинени заради необезопасени и необозначени като опасни участъци от имоти публична общинска собственост, предоставени за безвъзмездно управление от общината на юридически лица на общинска бюджетна издръжка, или отговорно в коментираната хипотеза е само юридическото лице, осъществяващо безвъзмездното управление на имота?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ваня Атанасова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

На база на какви факти и доказателства следва да се направи преценка от страна на съда за пределите при упражняване на правото свободно да се изразява мнение по смисъла на чл. 39 КРБ и чл. 10 от КЗПЧОС и налице ли е превишаване на тези предели при изказани негативни оценъчни съждения, засягащи конкретно лице, както и при предаване на информация, станала известна на деликвента посредством трети лица?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гълъбина Генчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Полученото от пострадалия застрахователно обезщетение по договор за застраховка „Злополука", поддържан от работодателя, подлежи ли на приспадане от присъжданото обезщетение за неимуществени вреди, дължимо на основание чл. 45 ЗЗД от причинителя на вредата?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Веселка Марева

1236 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право