чл. 418 ал. 5 ГПК

Незабавно изпълнение
Чл. 418. […] (5) Заповедта за изпълнение с отбелязването за издаден изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител. Съдебният изпълнител незабавно изпраща до съда копие от съобщението, с което е връчена заповедта за изпълнение.

чл. 418 ал. 5 ГПК

Незабавно изпълнение
Чл. 418. […] (5) Заповедта за изпълнение с отбелязването за издаден изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител. Съдебният изпълнител незабавно изпраща до съда копие от съобщението, с което е връчена заповедта за изпълнение.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

за допустимостта на иска поради липса на връчване на заповедта за изпълнение и изпълнителния лист по реда на чл. 418, ал. 5 ГПК и липса на образувано изпълнително дело с последица преждевременност на предявяването на иска, както и върху въпроса за приложимия срок на погасителната давност с оглед поддържаната от ответника теза за периодичен характер на задължението.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Васил Христакиев

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

От кой момент започва да тече срокът за депозиране на възражение по чл. 414 ГПК срещу заповед за незабавно изпълнение – от момента на връчването от съдебен изпълнител, каквото е изискването на чл. 418, ал. 5 ГПК или от някой друг момент, в който длъжникът е узнал за нея?, доколкото, според него, дадено от въззивния съд разрешение на този въпрос е в противоречие с решение №235/24.10.19г. по гр. д.№770/2019 г. на четвърто г. о. на ВКС, определение №356/22.06.15г. по ч. т. д.№274/2015 г. на първо т. о. на ВКС и решение №60243/14.12.21г. по гр. д.№3863/2021 г. на трето г. о. на ВКС. Отговорите на въпросите Какъв е процесуално-правният характер на определението по чл. 415, ал. 1, т. 2 ГПК, издадено от заповедния съд в хипотеза, когато е отказал да даде указания, че заявителят може да предяви иск за вземането си – слага ли край на делото, обжалваемо ли е същото определение пред по-горния съд и като такова е неотменимо от заповедния съд или определението е необжалваемо пред по-горния съд е отменимо от заповедния съд на основание чл. 253 ГПК? и Допустимо ли е съдебният изпълнител в хипотеза на перемирано изпълнително дело да отправя питане до заповедния съд следва ли същото перемирано изпълнително дело да бъде спряно? касаторът счита, че биха били от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото /хипотези на допълнителния критерий по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК/.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Людмила Цолова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1. „Бездействието на кредитора в изпълнителното производство в хипотезата на издадена заповед за изпълнение по чл. 418 ГПК и предявен иск по чл. 422 ГПК следва ли да води до дерогиране на института на давността за периода от издаване на заповедта до завеждането на иска по чл. 422 ГПК, като се вземе предвид факта, че заповедта за изпълнение не е връчена в разумен срок на длъжника, поради липса на активност от страна на кредитора?“; 2. „Моментът/датата на връчване на заповедта за изпълнение по чл. 418 ГПК с цел стабилизирането й от значение ли е за прекъсването на давността и тече ли давностен срок за вземането в изпълнителното производство от издаването на заповедта до връчването й?“; 3. „Приложимо ли е в производството по чл. 422 ГПК общото правило на чл. 235, ал. 3 ГПК и следва ли съдът да вземе предвид всички факти, които са от значение за спорното право, а това са фактите, настъпили след предявяване на иска, респ. след момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение?“. По първите два въпроса поддържа противоречие на обжалваното решение с т. 14 на Тълкувателно решение №2/26.06.2015 г. по тълк. д. №2/2013 г. на ОСГТК на ВКС, определение №334/24.04.2019 г. по гр. д. №281/2019 г. на ВКС, III г. о. и решение №118/12.12.2019 г. по т. д. №2288/2018 г. на ВКС, II т. о. Твърди, че третият въпрос е разрешен от въззивния съд в противоречие с Тълкувателно решение №2/26.06.2015 г. по тълк. д. №2/2013 г. на ОСГТК на ВКС, Тълкувателно решение №4/18.06.2014 г. по тълк. д. №4/2013 г. на ОСГТК на ВКС, Тълкувателно решение №8/02.04.2019 г. по тълк. д. №8/2017 г. на ОСГТК на ВКС и решение №118/12.12.2019 г. по т. д. №2288/2018 г. на ВКС, II т. о. По всички въпроси поддържа и основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Тотка Калчева

Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021

1. Относно връчването на заповедта за изпълнение от ЧСИ.
2. Неприсъствието на длъжника при извършване на описа създава ли презумпция, че той не ползва имота, нито, че се отказва да бъде пазач на имота?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Даниела Стоянова

Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019

няма обуславящо решаващите правни изводи значение и посоченото от касатора решение на ВКС е неотносимо, а по втория въпрос е формирана задължителна съдебна практика, според която задължението следва да е с настъпил падеж преди депозиране на заявлението и в съответствие с която се е произнесъл въззивният съд. Излага съображения за неоснователност на касационната жалба.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анна Баева

Определение №****/**.**.2019 по дело №****/2019

са от значение за точното приложение на закона и за развитието на правото – основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Галина Иванова

1235 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела