Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Владение

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на владението

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

За проверка правилността на въззивното решение, предвид извода на съда, че владението на земеделските имоти е предадено приживе от правоимащия, с гласно волеизявление, преди приключване на реституцията им по реда на ЗСПЗЗ, която е завършена след смъртта му.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Здравка Първанова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

– „ Прекъсва ли започналата да тече в полза на длъжника погасителна давност, искане на взискателя за прилагане на определен изпълнителен способ до съдебния изпълнител, подадена по прекратено по реда на чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК изпълнително производство?“ Страната е изброила съдебни актове на ВКС, чиито разрешения е обобщила чрез възпроизвеждане на части от мотивите им, съдържащи възприетото от тази практика, че когато е прекратено по право принудително изпълнение всички предприети изпълнителни действия се считат обезсилени, с изключение на тези, свързани с отношения с трети лица. Възпроизведени са и части от мотиви решение №******го. Страната е изложила своето разбиране по въпроса, свързано с твърдението й, че в случая производството е било прекратено по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК, в частност с оплакването, че съдът бил приел, че предприетото след това прекратяване действие било годно и проявявало целения ефект – прекъсване на давността. Поставени са въпросите – „ Длъжен ли е съдът да съобрази фактите от значение за спорното право, настъпили в рамките на исковия процес?“ и „ Прекъсва ли започналата да тече в полза на длъжника давност, чрез предявяване на иск за отричане на вземането на длъжника срещу кредитора?“. Поддържала е, че съдът се е произнесъл в противоречие с изброени съдебни актове. Развити са оплаквания, че съдът отказал да се произнесе по възражението, че давността в случая била изтекла до приключване на устните състезания по спора. Други доводи не са развити.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Елеонора Чаначева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

– „ Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички възражения и доводи на страните, допустими и относими към предмета на спор, фактите, на които се основават и доказателствата за тях?“. Страната е заявила, че съдът / след цитиране на част от мотивите на обжалваното решение/ само в абстрактен контекст“ обсъждал санкционната функция на неустойката, а касаторът в цялото производство възразявал именно за наличие на тази нейна функция. Изброени са съдебни актове които, според страната, не са съобразени от въззивния съд при изпълнение на процесуалните му задължения. Поставен е въпросът – „Недействителна ли е поради противоречие с добрите нрави клауза за неустойка, залегнала в договор за обществена поръчка с продължително изпълнение, сключен между публичен възложител по ЗОП, от една страна, и търговец изпълнител, от друга по силата, на която, при едностранно прекратяване на договора от страна на възложителя поради виновно неизпълнение на задълженията на насрещната страна последната дължи обезщетение под формата на неустойка в размер 10 % от стойността на платените до момента на договора суми?“ Касаторът е възпроизвел части от мотивите на въззивното решение и е видял противоречие с конкретно изброени съдебни актове, поради това, че същите указвали на въззивният съд да обсъди и други обстоятелства, наведени в производството, но и че съдът имал задължение да обсъди всички такива данни. Така е изведено и това, че съставът не обсъдил специфичния характер на договора и страните по него. Поставен е въпросът – „Допускат ли добрите нрави уговаряне на клауза за неустойка в договор за обществена поръчка с продължително изпълнение и с предмет извършване на услуги от изключителен публичен интерес, даваща значителен преимуществен превес на санкционната и обезщетителна функция на неустойката за сметка на обезпечителната?“. Страната отново е развила съображенията си, че съдът отрекъл санкционния характер на неустойката, като е направила и оплакване за неправилен извод на състава, че обезпечителната функция стимулирала изпълнението. Цитирани са актове на ВКС, с които е прието, че неустойката може да изпълнява и наказателна функция. Въпреки това и по двата последни въпроса касаторът е посочил, че на „ самостоятелно основание тези въпроси били от значение за развитие на правото, тъй като така ще се „обогати“ практиката на съдилищата. Други доводи не са развити.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Елеонора Чаначева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

За задължението на въззивния съд да изложи собствени мотиви по спорните въпроси, както и да обсъди в съвкупност всички събрани по делото доказателства и да се произнесе по доводите на страните. (Иск по чл. 124, ал. 1 ГПК за признаване на установено в отношенията между страните, че ищцата е собственик на недвижим имот на основанието по чл. 79 ЗС - придобивна давност чрез недобросъвестно владение)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Милена Даскалова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Емилия Донкова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Може ли да бъде уважен ревандикационен иск за предаване владението върху целия имот когато ищецът притежава идеална част от правото на собственост, а ответникът е трето за съсобствеността лице?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Веселка Марева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

При предявен иск по чл. 109 ЗС обвързан ли е съдът от заявените от ищеца конкретни искания за действия/бездействия, чрез които, според него, ще бъде преодоляно състоянието, смущаващо пълноценното упражняване на правото на собственост върху вещта?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ваня Атанасова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Със смъртта на собственика на имота прекъсва ли се срокът на давностно владение, което е установено приживе на собственика от трето лице, чрез предаване на владението от самия собственик на това трето лице? Следва ли в тази хипотеза третото лице- владелец на имота, ако е наследник на починалия собственик, да демонстрира пред останалите наследници на собственика намерението си да свои имота само за себе си или действа презумпцията на чл. 69 ЗС?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Теодора Гроздева

12357 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право