Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Подведомственост

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на подведомствеността на споровете

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Следва ли гражданският съд преди да разреши въпроса за подведомствеността на спора и съответно да изпрати делото по подсъдност на административен съд, с оглед служебното си задължение по проверка легитимацията на страните, ако счете че исковете са предявени срещу ненадлежен ответник, да укаже на страната да отстрани – в определен срок – нередовността чрез предприемане на действия по конституиране на надлежен ответник?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Илияна Папазова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

1/. Какъв характер (на частни или публични вземания) имат паричните обезпечения – гаранционни депозити за обезпечаване на възможни митнически задължения за вносни мита, в това число и вземанията за връщането им? 2/. Допустимо ли е вземанията за връщането на гаранционни депозити за обезпечаване на възможни митнически задължения за вносни мита, да бъдат прехвърляни чрез цесия на трети лица, или за тях се отнася забраната в чл. 190 ДОПК? 3/. Могат ли да бъдат предмет на искове по чл. 55 и чл. 59 ЗЗД вземанията за връщане на платени гаранционни депозити за митнически задължения за вносни мита и ако отговорът е положителен, то на кой родово компетентен съд са подсъдни тези искове – граждански или административен? Според касатора тези въпроси са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото – основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Според касатора решението е и очевидно неправилно – основание по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Орешарова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

на противоречива практика на съдилищата, в уверение на което са приложени копия от две определения. Поддържа се също, че формираната съдебна практика по този въпрос е порочна и не съответства на смисъла на процесуалния закон, като чрез даване на отговор на същия въпрос ще се стигне до разкриване на точния смисъл на разпоредбата на чл. 78, ал. 4 ГПК, чрез тълкуването ѝ с оглед преодоляването на възприети противоречиви правни разрешения по прилагане на посочената правна норма, което ще доведе до разглеждане и решаване на делата според точния смисъл на закона и ще допринесе за развитие на правото.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Иво Димитров

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

са неотносими, защото въззивният съд е съобразил задължителната съдебна практика, според която подведомствеността на съдилищата обхваща граждански, наказателни и административни дела. Критерий за разграничение между гражданско и административно дело е методът на регулиране на отношението. Всяко искане да се разреши спор относно гражданско право е гражданско дело. Граждански са не само делата във връзка с правоотношения на гражданското право в тесен смисъл на думата, но и делата относно правоотношения на семейното, търговското и трудовото право. Даже правоотношенията, регулирани от административното право, могат да бъдат граждански, ако те са организирани с метода на равнопоставеност на техните субекти. Естеството на делото се определя от естеството на правото, по отношение на което се търси решение. Разрешаването на спорове, произтичащи от регулирани от закон властнически правоотношения, е от компетентността на административните съдилища. В този смисъл е ТП №1/29.09.2016 г. по тълк. дело №1/2015 г. на ОСС от ГК и ТК на ВКС и ОСС на I и II колегия на ВАС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Марио Първанов

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

Какъв е редът за защита срещу отказите на ЧСИ за предоставяне на сертификат за валидно сключена застраховка „професионална отговорност"?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Александър Цонев

12321 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право