чл. 15 ал. 4 т. 10 ЗК

Общо събрание. Състав и правомощия
Чл. 15. […] (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 13 от 2003 г.) Общото събрание: […]
10. (изм. изцяло – ДВ, бр. 41 от 2007 г.) взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;

чл. 15 ал. 4 т. 10 ЗК

Общо събрание. Състав и правомощия
Чл. 15. […] (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 13 от 2003 г.) Общото събрание: […]
10. (изм. изцяло – ДВ, бр. 41 от 2007 г.) взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Кога при предявен отменителен иск по чл. 647, ал. 1, т. 6 ТЗ /ДВ бр.20/2013г./ сделката се явява увреждаща кредиторите на несъстоятелността? (Относно обявена на основание чл. 647, ал. 1, т. 6 от ТЗ за относително недействителна по отношение на кредиторите в производството по несъстоятелност на Кооперация „ПК Фар“ сделка, извършена от несъстоятелния длъжник, обективирана в нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анна Баева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

определя рамките, в които ВКС следва да селектира касационната жалба с оглед допускането на въззивното решение до касационен контрол. Същият следва да се изведе от предмета на спора и трябва да е от значение за решаващата воля на съда, но не и за правилността на съдебното решение, за възприемането на фактическата обстановка или за обсъждане на събраните доказателства /ТР №1/2009 г. на ОСГТК на ВКС, т. 1/. Така предвидените в процесуалния закон изисквания за допускане на касационните жалби до разглеждане в случая не са налице.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Пламен Стоев

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

„1. Валидно сключен ли е договор за заем, без да е налице изискуемо от закона решение на УС на кооперация, обвързва ли такъв договор кооперацията в т. ч. и по клаузи за лихви, такси, разноски по обслужване и др.?; 2. Длъжен ли е въззивният съд да провери правилността на правната квалификация на спора, при наведено, освен пред първоинстанционния съд, а и във въззивната жалба възражение за неправилна правна квалификация, да я промени и да даде съответните указания на страните?; 3. Допустимо ли е съдът, по своя инициатива, да прилага анатоцизъм, когато предмет на спора е посочена от ищеца – физическо лице сума като „остатък от общия размер на дълга, т. е. включваща главница, лихви, разноски за обслужване на кредит и т. н.?; 4. Валидно ли е обявяването на договор за заем за предсрочно изискуем, извършено от трето неовластено лице и без наличието на съществената предпоставка – незаплащане на две поредни вноски?“. Твърди, че даденото от въззивния съд разрешение на формулираните въпроси противоречи на практиката на ВКС, като се позовава: по първи въпрос – на ТР №1 от 7.03.2019 г. по тълк. д. №1/2018 г. на ОСТК на ВКС; по втори въпрос – на ТР №1/2013 г. по тълк. д. №1/2013 г. на ОСГТК на ВКС, на решения на ВКС по гр. д. №859/2020 г., IV г. о., гр. д. №1151/2016 г., IV г. о., гр. д. №1725/2009 г., I г. о., гр. д. №167/2012 г., IV г. о., гр. д. №4124/2014 г., IV г. о., гр. д. №369/2015 г., III г. о. и определение на ВКС по ч. гр. д. №5868/2015 г., IV г. о.; по трети въпрос – на решение на ВКС по т. д. №1504/2018 г., II т. о.; по четвърти въпрос – на ТР №4/2014 г. по тълк. д. №4/2013 г. на ОСГТК на ВКС и решения на ВКС по т. д. №601/2014 г., I т. о. и т. д. №1717/2013 г., I т. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мадлена Желева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2020

сочи допълнително основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, изразяващо се в противоречиво разрешение в процесното решение с трайната практика на ВКС, изразена в решение №******г. по гр. д. 1209/2013 г. 4 ГО, ВКС, решение №359 от 16.1.2014 г. по гр. д. 6629/2013 г. 4 ГО.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Галина Иванова

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Кога при предявен отменителен иск по чл. 647, ал. 1, т. 6 ТЗ /ДВ бр.20/2013г./ сделката се явява увреждаща кредиторите на несъстоятелността? (Относно обявена на основание чл. 647, ал. 1, т. 6 от ТЗ за относително недействителна по отношение на кредиторите в производството по несъстоятелност на Кооперация „ПК Фар“ сделка, извършена от несъстоятелния длъжник, обективирана в нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анна Баева

Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020

Доколкото изложените в обстоятелствената част на исковата молба като правопораждащи факти навеждат на съмнения за разминаване на иска, с който съдът е бил сезиран по основание, с този, по който въззивният съд се е произнесъл.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд, съдия Боян Балевски

Решение №****/**.**.2019 по дело №****/2019

При наличие на влязла в сила присъда на наказателния съд, с който се признават за неистински документи, с които е обективирано съгласието на колективен орган на кооперация по чл. 15, ал. 4, т. 10 ЗК за разпореждане с недвижим имот, следва ли да се приеме, че съгласието за разпореждането от името на кооперацията е валидно изявено?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Велислав Павков

Определение №****/**.**.2019 по дело №****/2019

При наличие на влязла в сила присъда на наказателния съд, с който се признават за неистински документи, с които е обективирано съгласието на колективен орган на кооперация по чл. 15, ал. 4, т. 10 ЗК за разпореждане с недвижим имот, следва ли да се приеме, че съгласието за разпореждането от името на кооперацията е валидно изявено?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Велислав Павков

1234 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела