чл. 134 ал. 2 т. 2 ЗУТ

Чл. 134. […] (2) Влезлите в сила подробни устройствени планове могат да се изменят, освен на основание по ал. 1, и когато: […]
2. (изм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.; доп., бр. 13 от 2017 г.) при изменение на кадастрален план или при одобряване или изменение на кадастрална карта в урегулирана територия имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с регулационните или е установена непълнота или грешка в кадастралната карта, използвана като основа за изработване на подробен устройствен план;

чл. 134 ал. 2 т. 2 ЗУТ

Чл. 134. […] (2) Влезлите в сила подробни устройствени планове могат да се изменят, освен на основание по ал. 1, и когато: […]
2. (изм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.; доп., бр. 13 от 2017 г.) при изменение на кадастрален план или при одобряване или изменение на кадастрална карта в урегулирана територия имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с регулационните или е установена непълнота или грешка в кадастралната карта, използвана като основа за изработване на подробен устройствен план;

Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019

Налице е съмнение за недопустимост на решението на въззивната инстанция, която е приела в решаващите правни мотиви, че релевантният момент за установяване на правата на ищеца е момента на одобряване на кадастралната карта / 2004г./ . Същевременно искът по чл. 54 ал.2 ЗКИР е предявен и разгледан от първоинстанционния съд за установяване на правата на ищеца към настоящия момент. Като последица от определения предмет на делото – установяване на собствеността към минал момент, въззивният съд не е разгледал, приемайки за ирелевантно, правоизключващото възражение на ответника-касатор , че е собственик на процесния имот към настоящия момент.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бранислава Павлова

Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019

се твърди противоречие на обжалваното решение с: решение №41/9.07.2018 г. по гр. д. №1919/2017 г. на ВКС, І г. о., Тълкувателно решение №3/1993 г. на ОСГК на ВКС, решение №304/12.07.2010 г. по гр. д. №263/2010 г. на ВКС, ІІ г. о., решение №780/13.11.2009 г. по гр. д. №3024/2008 г. на ІІІ г. о., решение №1091/26.02.2009 г. по гр. д. №4227/2007 г. на ВКС, ІV г. о., решение №388/29.09.2010 г. по гр. д. №679/2009 г. на ВКС, ІІ г. о., решение №103/3.08.2012 г. по гр. д. №905/2010 г. на ВКС, І г. о., решение №196/6.02.2017 г. по гр. д. №2151/2016 г. на ВКС, І г. о., решение №167/3.07.2014 г. по гр. д. №1366/2014 г. на ВКС, І г. о., решение №286/7.11.2011 г. по гр. д. №1242/2009 г. на ВКС, ІІ г. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Розинела Янчева

Решение №****/**.**.2019 по дело №****/2018

За значението на удостоверението и скицата по чл. 13 ППЗСПЗЗ, ал. 4, 5 и 6 за индивидуализацията на недвижим имот, за който е постановено решение за възстановяване на правото на собственост в реални граници.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Дияна Ценева

Решение №****/**.**.2019 по дело №****/2018

Определение №****/**.**.2019 по дело №****/2019

за необходимостта от произнасяне по конкретното дело, което произнасяне би било от значение за еднаквото и точно прилагане на закона и развитието на правото.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Емануела Балевска

Определение №****/**.**.2019 по дело №****/2018

1. при отреждане с регулационен план при действието на втората редакция на чл. 39 ЗПИНМ на недвижим имот за обществено мероприятие, до влизане в сила на плана ли тече давност, или до отчуждаването му, или фактическото му отнемане, 2. Общественият характер на сградата, построена в един поземлен имот определя ли статута на поземления имот като публична общинска, респективно публична държавна собственост, включително и за частта от имота, върху която не е разположена сградата. 3. възстановена ли е собствеността на основание чл. 2, ал. 2 ЗВСОНИ на ищците и възможно ли е при преценка за предпоставките за възстановяване да се съобразяват ограничения, въведени 12 г. след това, към кой момент съдът следва да преценява предпоставките за реституция по чл. 2, ал. 2 ЗВСОНИ – към момента на влизане в сила на тази норма, или към момента на предявяване на иска. По тези въпроси се твърди основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, но при условията на евентуалност се навежда и основанието по ал. 2 на този текст, като се твърди очевидна неправилност.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бонка Дечева

123 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела