чл. 2 ал. 5 ЗКИР

Чл. 2. […] (5) Данните по ал. 1 и 2 са доказателство за обстоятелствата, за които се отнасят, до доказване на противното.

чл. 2 ал. 5 ЗКИР

Чл. 2. […] (5) Данните по ал. 1 и 2 са доказателство за обстоятелствата, за които се отнасят, до доказване на противното.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1.“Когато един имот е придобит по време и в границите по действаща кадастрална карта и не се изследва предходната собственост на същия имот, може ли да се приеме, че кадастралната граница се е отразила върху правото на собственост?” и 2. „Длъжен ли е бил въззивният съд да обсъди всички оплаквания във въззивната жалба, включително да даде отговор на приложението на разпоредбите на чл. 14, ал. 1 Наредба №3/2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на границите на поземлените имоти?” – с позоваване на противоречие в произнасянето на съда с решение №16936 от 11.12.2019 год. по адм. д. №4188/2019 год., ІІ о. на ВАС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Може ли да бъде придобита по давност реална част от урегулиран поземлен имот в хипотезата на чл. 200, ал. 2 ЗУТ при условие, че реалната част е от урегулирания поземлен имот с приложена регулация, а имотът, към който се твърди присъединяване представлява част от УПИ (парцел), предвиден за обществено мероприятие без приложена регулация?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светлана Калинова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

са неотносими към крайния резултат, не е налице противоречие със съдебната практика, не е обосновано основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК и не се констатира очевидна неправилност поради противоречие с процесуалните правила, относими към формиране на вътрешното убеждение.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бонка Дечева

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

При спор по чл. 108 ЗС и въведено възражение за допусната грешка в кадастралната карта необходимо ли е за съда да изследва положението на съседните имоти по плановете, предхождащи одобряването на кадастралната карта?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гълъбина Генчева

Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Какво е действието на отразяването в кадастралната карта на вида и предназначението на застроен обект, съдът обвързан ли е от него при извършване на делбата и може ли в делбеното производство при преценката за поделяемост по чл. 203 ЗУТ и обособяването на отделни обекти да се променя отразения в кадастралната карта вид на обекта по предназначение, като се съобразява и фактическото им обособяване и ползване?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бонка Дечева

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

не по допустимостта, а по съществото на спора, отговор на който съдът дължи с акт във формата на решение. Предявяването на положителен установителен иск за собственост при твърдение за наличие на непълнота или грешка в кадастралната карта е процесуално действие, което съответства на разясненията, направени с ТР №8/23.02.2016 г. по тълк. д.№8/2014 г. на ВКС, ОСГК. На следващо място, дори да бе заявено твърдение за съпритежание на правото на собственост по отношение на имот, засегнат от непълнота или грешка, Законът не предвижда изискване за съвместно упражняване на правото на иск от всички съсобственици, поради което те нямат качеството задължителни необходими другари в производството по иска по чл. 54, ал. 2 ЗКИР. Изложеното мотивира извод за отсъствие на основанието по чл. 280, ал. 2, предл. второ ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гергана Никова

Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021

За доказателственото значение на записите в кадастралния регистър и за способите, чрез които може да бъде установена идентичността на имот, отразен в кадастрална карта, изработена по реда на ЗКИР?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светлана Калинова

1234 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела