чл. 23 ал. 2 СК

Преобразуване на лично имущество
Чл. 23. […] (2) Когато вещните права са придобити отчасти с лично имущество по ал. 1, лично притежание на съпруга е съответна част от придобитото, освен ако тази част е незначителна.

чл. 23 ал. 2 СК

Преобразуване на лично имущество
Чл. 23. […] (2) Когато вещните права са придобити отчасти с лично имущество по ал. 1, лично притежание на съпруга е съответна част от придобитото, освен ако тази част е незначителна.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1. „лична собственост ли е придобития по време на брака, но при настъпила фактическа раздяла, недвижим имот“, за който се твърди, че е разрешен в противоречие с решение №35 от 14.06.1971 г. на ОСГК на ВС; 2. „новопридобитият недвижим имот дали е закупен за задоволяване на семейните нужди“; 3. „следва ли съдът при постановяване на решението си да обсъди всички относими към спора доказателства, доводи и възражения на страните, съгласно изискването на чл. 236, ал. 2 ГПК, включително в тяхната съвкупност“– за които се сочи, че са разрешени от въззивния съд в противоречие с ТР №35/14.06.1971 г. на ОСГК на ВС; решение №31 от 17.02.1999 г. по гр. д. №616/1998 г. на ВКС; решение №43/05.042013 г. по гр. д. №802/2012 г. на ВКС, второ г. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Емилия Донкова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Дали при установяване на обстоятелството, че презумпцията за съвместен принос е оборена чрез влагане на лични средства от страна на единия съпруг, следва освен наличието им и техния произход да бъде установено и това дали и каква част от тях са вложени за придобиване на собствеността?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Снежанка Николова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Относно подлежащите на доказване факти и тежестта за доказването им по иск с правно основание чл. 23, ал. 1 и 2 СК за установяване на пълна или частична трансформация на лично имущество при придобиване през време на брака на страните недвижим имот.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Дияна Ценева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

по чл. 280, ал. 1 ГПК е достатъчна, за да бъде отказано допускане на касационно обжалване - виж разясненията в Тълкувателно решение №1/2009г. на ОСГТК, т. 1. За пълнота следва да се посочи, че не се установява отклонение на въззивния съд от посочената от касатора Д. практика. Разрешението в т. 4 на Тълкувателно решение №5/2013г. на ОСГТК, според което е допустимо установяване на пълна или частична трансформация по чл. 23 СК когато недвижимия имот е придобит на името на двамата съпрузи, няма пряко отношение към релевантните за настоящия спор въпроси. Съдът е съобразил разясненията в мотивите на тълкувателния акт, че преобразуването се доказва чрез изследване на характера на вложените за придобиването средства и именно такова изследване е направил Варненски апелативен съд.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Веселка Марева

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Допустимо ли е да бъдат заличени вече допуснати по делото свидетели, само въз основа на факта, че същите са доведени за разпит в открито съдебно заседание от поискалата ги страна, а не е осигурен разпитът им по делегация, при все че това процесуално действие на страната е спомогнало за провеждане на принципа за непосредственост, от който разпитът по делегация е само изключение?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Теодора Гроздева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Налице ли е трансформация на лични средства по смисъла на чл. 23, ал. 1 СК при закупуване по време на брака на недвижим имот със средства от договор за потребителски банков кредит, страна по който е само единия съпруг?

Когато недвижим имот, придобит по време на брака при действието на Семейния кодекс от 2009 г., е заплатен със средства от влог на единия съпруг, за да се счита оборена презумпцията за съвместен принос, необходимо ли е да се доказва на какво основание са придобити паричните суми по този влог?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Веселка Марева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

са предявени чрез самостоятелни искове, то съгласно чл. 210, ал. 1 ГПК условие за съвместното им разглеждане заедно с иска за делба е да подлежат на разглеждане от един и същи съд. В този смисъл съдът се е позовал на практиката по определение №302/27.06.2016г. по ч. гр. д. №5449/2015г. на ІV г. о. на ВКС, определение №11/25.01.2021г. по ч. гр. д. №3545/2020г. на ІІг. о. на ВКС. Ако това условие не е налице, то подсъдните на друг съд искове следва да бъдат отделени и изпратени за разглеждане на родово компетентния съд, а производството по иска за делба се спира до приключване с влязъл в сила на съдебен акт на преюдициалния спор. По тези съображения Добрички окръжен съд е постановил своя акт в двете му части: 1/ за обезсилване на решението на районния съд по иска за собственост, основан на чл. 23, ал. 2 СК и изпращането му за разглеждане на Добрички окръжен съд като първа инстанция и 2/ за отмяна на определението за даване ход на устните състезания и спиране на производството по иска за делба до приключване на спора за собственост.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Веселка Марева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

като такива от значение за изхода на спора и обуславящи за изводите на съда, и които са решени в противоречие с практиката на Върховния касационен съд – основание за допускане касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, така:

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Соня Найденова

12315 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела