Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Следва ли съдът, сезиран с иск по чл. 90 ЗКИР за установяване недопустимост или недействителност на вписване на искова молба, да извърши самостоятелна преценка относно наличието на законовите изисквания за редовност на вписването в случаите, когато вписването е разпоредено от съд?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Дияна Ценева

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

При съпоставка на диспозитивите на решение №1078/27.10.2021 г. и решение №147 от 07.02.2022 г., постановени по в. гр. д. №853/2021 г. на Софийски апелативен съд се налага извод за очевидна неправилност на второто решение, с което съдът се е произнесъл по искането за допълване на основното решение и за поправка на очевидна фактическа грешка в него.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Дияна Ценева

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Поради очевидна неправилност, тъй като разграничението - че етажна собственост, в която отделните етажи, представляващи самостоятелни обекти на правото на собственост, принадлежат на различни собственици, както и че основанията за възникване на съсобственост върху отделните етажи са различни - не е направено от въззивния съд, а то е от значение за индивидуализацията на допуснатия до делба имот и квотите на съделителите.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Дияна Ценева

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

При разпореждане с имот, в който има построена сграда, счита ли се, че се прехвърля и собствеността върху сградата, ако това не е изразено в договора?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Дияна Ценева

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Тъй като във въззивното решението не са изложени никакви мотиви относно начина на определяне на квотите в числител, при които е допусната делбата, и това препятства възможността за проверка на направения извод, налице е съмнение за очевидна неправилност, пряко установима от съдържанието на съдебния акт.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Дияна Ценева

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Налице ли са пречки, по-големи от обикновените по смисъла на чл. 50 ЗС, когато поради незаконно строителство на границите на два имота собственикът на единия имот е принуден да промени начина на ползване на имота си и да полага грижи, различни от обичайните?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Дияна Ценева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Поради очевидна неправилност на въззивното решение в частта, с която е уважен предявения от Столична община, конституирана на основание чл. 120 ГПК /отм./ като правоприемник на починалата в хода на производството първоначална ищца А. К. Ч., осъдителен иск по чл. 108 ЗС срещу ответника В. К. К.. Съдът е приел, че разпоредителните сделки, обективирани в нотариален акт №194/04.12.1998 г., нотариален акт №…./04.12.1998 г. и нотариален акт №…./04.12.1998 г., не са нищожни на завените от ищеца основания. С тези сделки са прехвърлени 95 448 ид. части от имот с пл. №…., а от представената по делото справка Служба по вписванията е установено, че са прехвърлени още 41 025 ид. части от имота в полза на П. С. С.. Тези сделки не са съобразени от въззивния съд и не е даден отговор каква част от имота е останала в патримониума на наследодателката А. Ч. и по силата на оставеното от нея саморъчно завещание е придобита Столична община.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Дияна Ценева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Поради очевидна неправилност, тъй като при произнасянето си въззивният съд е подходил формално, без да вземе предвид, задължението си да събере доказателствата, които се събират служебно от съда /експертиза/. (По обективно съединени искове по чл. 108 ЗС за предаване владение и по чл. 109 ЗС - за допускане изграждане на ограда)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Дияна Ценева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За приложението на чл. 52 ЗЗД, за проверка на съответствието му с разясненията, дадени в т. ІІ от ППВС №4/1968 г., където е прието, че понятието "справедливост" не е абстрактно, а е свързано с преценката на редица конкретни обективно съществуващи обстоятелства, които трябва да се имат предвид от съда при определяне на размера на обезщетението.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Дияна Ценева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Поради очевидна неправилност, изразяваща се в превратно и противоречащо на формалната логика умозаключение относно приложението на чл. 40, ал. 2 ЗС спрямо формулирания в исковата молба петитум и установените по делото факти.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Дияна Ценева

123199 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела