Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

докладвано от Върховен касационен съд


Анотация

Въпрос

– общи основания по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване, са изведени следните въпроси: 1. „За задължението на съда да следи за допуснати процесуални нарушения и при констатирани такива по чл. 146 ГПК, опороченото действие следва да се повтори, като се направи доклад по делото и се дадат съответните указания?“; 2. „За задължението на съда да постави въпроси на страните по посочените от тях факти при нужда от изясняването им и да даде указания по чл. 145, ал. 2 ГПК, да обсъди всички наведени доводи и възражения на страните и да изложи съображенията си по тях в мотивите на решението си?“; 3. „За задължението на съда да следи за допуснатите от първоинстанционния съд процесуални нарушения и при нарушаване на чл. 146 ГПК от първоинстанционния съд да повтори опороченото действие, като извърши доклад по делото и укаже на страните фактите, които се нуждаят от доказване?“; 4. „За съдържанието на доклада на съда по чл. 146 ГПК, последиците от недаване на указания за кои факти и обстоятелства страните не сочат доказателства във връзка с чл. 266, ал. 1 ГПК, както и преклудирана ли е възможността да се сочат нови обстоятелства и се искат нови доказателства, извън хипотезите на чл. 147 и чл. 266, ал. 2 ГПК и следва ли въззивния съд да даде на страната указания съобразно чл. 146, ал. 2 ГПК когато счита, че определени твърдяни от нея факти не са били доказани в първоинстанционното производство?“; 5. „Дали въззивния съд следи за нарушения на първата инстанция и когато констатира порок при извършването на доклада, длъжна ли е да го отстрани, вкл. като сама изготви доклад по делото?“. По тази група въпроси се сочи наличие на основания за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Твърди се, че въззивният съд се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в: решение №211 от 30.06.2011 г. по гр. д. №995/2010 г., IV г. о.; Тълкувателно решение №1/09.12.2013 г. по тълк. д. №1/2013 г. на ОСГТК; решение №205 от 11.07.2011 г. по гр. д. №149/2011 г., II г. о.; решение №700 от 6.12.2010 г. по гр. д. №304/2010 г., III г. о.; решение №549/29.10.2010 г. по гр. д. №56/2010 г., IV г. о.; решение №138/25.03.2011 г. по гр. д. №1127/2010 г. на ВКС, IV г. о. и др.; 6. „Задължен ли е въззивният съд съгласно чл. 271, чл. 272 във вр. с чл. 236 ГПК да обсъди в мотивите на акта си всички доводи и възражения на страната?“; 7. „Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в решението си всички твърдения и възражения на страните по делото от значение за изхода на спора и да изложи в мотивите си изводи по отношение на тях?“; 8. „За задължението на съда да обсъди направените от страните възражения; както и да обсъди и отговори на всички доводи във въззивната жалба и оплаквания; не е извършил цялостна самостоятелна преценка на фактическите твърдения на страните, доводите и възраженията им, а избирателно е обсъждал представените по делото доказателства; и относно формиране на вътрешното убеждение на съда и приложението по чл. 12, чл. 235 и чл. 236, ал. 2 ГПК?“; 9. „Следва ли второинстанционния съд с оглед задълженията на съда по чл. 12 ГПК да обсъди аргументите и доводите на ответника и прецени всички доказателства по делото и доводите на страните и по чл. 235, аз. 2 ГПК и да постанови решението си върху приетите от него за установени факти и върху закона, който е от значение за изхода на делото?“; 10. „За задълженията на съда при докладване на въззивната жалба да даде указания на страните, за кои от твърдените от тях факти не сочат доказателства съгласно чл. 146, ал. 2 ГПК?“; По въпроси с №№6-10 се сочи наличие на основания за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, с твърдения, че въззивният съд се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в: решение №142 от 30.03.2020 г. по т. д. №2970/2018 г., I т. о.; решение №221/08.02.2016 г. по гр. д. №1453/2015 г. на ВКС, I г. о.; ТР №1 от 04.01.2001 г. по гр. д. №1/2000 г. на ОСГК на ВКС; решение №154/24.08.2016 г. по гр. д. №3848/2015 г., IV г. о.; т. 2 на ТР №1/2013 г. на ОСГТК на ВКС; решение №549/29.10.2010 г. по гр. д. №56/2010 г., IV г. о. и др.; 11. „Как съдът следва да цени свидетелските показания и за задължението на съда да даде отговор на доводите на страните за наличие на обстоятелствата по чл. 172 ГПК и за наличие на вътрешни противоречия в свидетелските показания. Следва ли съдът да подходи със засилена критичност при преценка свидетелските показания по чл. 172 ГПК?. По въпроса се сочи основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК с твърдения за противоречие с решение №15 от 30.01.2015 г. по гр. д. №4604/2014 г. на ВКС, IV г. о.; 12. „От кой момент започва да тече погасителна давност за вземане основано на запис на заповед от датата на предявяването му или от съдебното решение постановено по иск с правно основание по чл. 534 ТЗ? Кога се погасява по давност кредиторовото вземане по запис на заповед - с тригодишната давност или с тази по чл. 534 ТЗ?“; 13. „Налице ли е идентичност на вземането по запис на заповед и по иск за неоснователно обогатяване. Налице ли е било вземане към момента на прехвърляне на имота с брачен договор на едно от двете основания?“; 14. „По отношение на вземането, установено със съдебно решение по иск с пр. основание чл. 534 ТЗ, основан на запис за заповед от кой момент тече давността за предявяване на Павловия иск - от датата на предявяване на записа за заповед или от датата на влизане в сила на съдебното решение?“ и 15. „От кой момент е изискуемо вземане, основано на запис на заповед и от кой момент започва да тече погасителната давност за него?“. По последната група въпроси, се твърди, че въззивния съд се е произнесъл в противоречие с: решение №11/14.05.2019 г. по т. д.№1574/2018 г. на ВКС, I т. о.; решение №552 от 15.07.2010 г. по гр. д. №171/2009 г. на ВКС, IV г. о. и др. Сочи се и основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК – тъй като с атакуваното решение въззивният съд се произнесъл по въпроси, който са от значение за развитието на правото. Релевира се и основанието по чл. 280, ал. 2, предл. трето-то ГПК –очевидна неправилност на въззивното решение.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

Текст

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на осми май през две хиляди двадесет и четвърта година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

НИКОЛАЙ ИВАНОВ

като разгледа докладваното от съдията Николай И. гр. дело №******година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена С. С. Г., чрез адв. Н. И. от АК- В., против въззивно решение №******г. постановено по гр. д. №******г. по описа на Апелативен съд – В.. С обжалваното решение е потвърдено: решение №******г. по гр. д. №******г. на Окръжен съд – Варна, с което на основание чл. 135, ал. 1 ЗЗД е обявен за относително недействителен по отношение на И. В. И., Брачен договор №.., том 3, рег. №4823/10.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията [населено място] с акт №…, том 5, дело №1807/13.06.2016г., по силата на който С. С. ...

Модул "ГПК"

Съдебният акт, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Инструменти

Следете за решението Добавете в Бележника

Намерете свързан съдебен акт по номер/година на делото:

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Споделяне

Какво мислят нашите клиенти?

Ценим всяко мнение и сме горди, че можем да споделим обратната връзка от абонатите на “Българското прецедентно право”

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право