Анотация

Въпрос

Относно определянето на размер на обезщетението за действително причинените на ищеца неимуществени вреди, който да отговаря на законоустановения критерий за справедливост, установен с правната норма на чл. 52 от ЗЗД. Обвързан ли е съдът, сезиран с иск по чл. 2б от ЗОДОВ, от решението на министъра на правосъдието или оправомощеното от него лице по чл. 60е, ал. 2 от ЗСВ, при преценката си относно определянето на размера на дължимото обезщетение, и следва ли да определи последното в размер, не по-нисък от предложения по реда на гл. ІІІ-„а“ от ЗСВ?
В кои случаи пострадалият ищец с поведението си е допринесъл за настъпването на вредоносния резултат и по какъв начин се определя конкретната степен на съпричиняването на вредите?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на четиринадесети ноември през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

БОЯН ЦОНЕВ, ЛЮБКА АНДОНОВА

при участието на секретаря Стефка Тодорова, като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на ищцата П. М. Ц., касационна жалба на ответника Великотърновския окръжен съд (ВтОС) и насрещна касационна жалба на ответника Великотърновския апелативен съд (ВтАС) срещу решение №******г., постановено по възз. гр. дело №******г. на Русенския окръжен съд (РОС). С обжалваното въззивно решение, при постановени частична отмяна и частично потвърждаване на първоинстанционното решение №******г. по гр. дело №******г. на Русенския районен съд (РРС), като краен резултат, двамата ответници са осъдени да заплатят солидарно на ищцата, на основание чл. 2б ЗОДОВ, сумата 800 лв., ведно със законната лихва върху нея, считано от 02.03.2017 г. до окончателното ѝ изплащане, представляваща обезщетение за неимуществени вреди вследствие нарушаване правото ѝ на разглеждане и решаване на гр. дело №636/2009 г. на ВтОС в разумен срок, като искът е отхвърлен за разликата над

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Обвързан ли е съдът, сезиран с иск по чл. 2б ЗОДОВ, от решението на министъра на правосъдието или оправомощено от него лице по чл. 60е, ал. 2 ЗСВ, при преценката си относно определяне на размера на дължимото обезщетение и следва ли той да определи обезщетение в размер не по-нисък от…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Дали сред предпоставките и критериите по чл. 2б ЗОДОВ за възмездяване на вредите от забавянето на досъдебното производство, което не е преминало успешно в своята съдебна фаза е и необходимостта, пострадалият да е проявил активност и каква да е тя, за ускоряване на делото и за провеждане на ефективно разследване,…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно правното значение на шестмесечния срок по пар. 8, ал. 2, предл. второ ПЗР ЗИДЗОДОВ (обн. в ДВ, бр. 98//2012 г.) за допустимостта на иска по чл. 2б, ал. 1 ЗОДОВ и кои са допустимите доказателствени средства за установяване на началния момент на този срок?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Kои са обстоятелствата (критериите), които съдът следва да вземе предвид при преценката си дали едно наказателно производство, което не е преминало в своята съдебна фаза, е спор за граждански права смисъла на чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС по отношение на лице, което е пострадало от престъпление, предмет на разследване?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Кои са обстоятелствата (критериите), които съдът следва да вземе предвид при преценката си дали едно наказателно производство, което не е преминало в своята съдебна фаза, е спор за граждански права смисъла на чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС по отношение на лице, което е пострадало от престъпление, предмет на разследване?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Кои са критериите, които съдът съобразява при преценката си дали едно наказателно производство е спор за граждански права, по смисъла на чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС, по отношение на лице, което е пострадало от престъплението, предмет на разследване, особено когато за извършването му са привлечени висши държавни ръководители?
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация