Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

докладвано от съдия Росица Божилова


Анотация

Въпрос

1/ Счита ли се за надлежно връчена на кредитополучателя и достигнала до знанието му покана за обявена от банката предсрочна изискуемост, когато същата е връчена на трето лице, което не е член на домакинството на адресата, нито живее на посочения адрес и ищецът не е ангажирал доказателства, че поканата не може да бъде връчена лично на адресата, съгласно чл. 46 ГПК? – допълнителният селективен критерий се обосновава в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, с приетото в т. 18 ТР №[aam show="subscriber" hide="visitor,pending"]4/18.06.2014 [/aam][aam hide="all" show="visitor,pending"]******[/aam]г. по тълк. дело №[aam show="subscriber" hide="visitor,pending"]4/2013 [/aam][aam hide="all" show="visitor,pending"]******[/aam]г. на ОСГТК на ВКС и в решения по т. д.№[aam show="subscriber" hide="visitor,pending"]57/2012 [/aam][aam hide="all" show="visitor,pending"]******[/aam]г. на І т. о., т. д.№193/2018 г. на І т. о. и т. д.№665/2018г. на І т. о. на ВКС; 2/ Противоречи ли на императивното изискване на чл. 11, ал. 1, т. 10 и чл. 19, ал. 1 ЗПК клауза от договор за потребителски кредит, относно ГПР, в която същите не са изброени конкретно по вид, не е посочено стойностното им изражение, в тях са включени такси и комисионни в нарушение на чл. 10а, ал. 2 ЗПК и не е посочен разход за застраховка, нито формулата, по която е изчислен ГПР?; 3/ Когато в договор за потребителски кредит не са посочени всички конкретни разходи, от които е формиран ГПР, нито начина на формиране, от такова естество ли е липсата на тази информация, че да попречи на потребителя да прецени обхвата на своето задължение и съответно да обоснове недействителност на договора за кредит, съгласно чл. 22 ЗПК?; 4/ Следва ли да се приеме за спазен чл. 11, ал. 1, т. 10 ЗПК и чл. 19 ЗПК, ако в договора за потребителски кредит не са посочени конкретните разходи / допускания / , формиращи ГПР, но в ОУ има разпоредба относно формирането на ГПР, в която се възпроизвежда текста на чл. 19, ал. 1 ЗПК, без да се сочат конкретните разходи на потребителя, нито е посочена формулата по която е изчислен ГПР? - по последните три въпроса допълнителният селективен критерий се обосновава в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, поради противоречие с приетото в определения по гр. д.№3182/2022 г. на ІІІ г. о., т. д.№2026/2022 г. на І т. о. и гр. д. №578/2022 г. на ІІІ г. о. на ВКС; 5/ Длъжен ли е въззивният съд, когато решава спора по същество, да обсъди всички доказателства в тяхната съвкупност и взаимовръзка, както и възраженията на страните?; 6/ Длъжен ли е съдът да следи служебно за действителност на договора, като следи за съответствието му с разпоредбите на ЗПК? - противоречие с ТР №1/27.04.2022 г. по тълк. дело №1/2020 г. на ОСГТК на ВКС и с приетото в определения по гр. д.№701/2022 г. и гр. д.№3578/2020 г. на ІІІ г. о. и решения по т. д.№504/2015 г., гр. д.№4452/2014 г. на ІІІ г. о. и гр. д.№1899/2015 г. на ІV г. о. ; 7/ Допустимо ли е съдът да приема за установени и доказани по делото факти и обстоятелства, относно начина на усвояване на сума по целеви потребителски кредит, от значение за изхода на делото, които ищецът не е посочил, нито конкретизирал в исковата молба и за тях не е представил своевременно надлежни доказателства по делото? и 8/ Допустимо ли е съдът да основава фактическите си изводи относно конкретни разпоредителни действия, с които кредитополучател е усвоил отпуснат целеви потребителски кредит, само на основание заключението на вещото лице, изготвило ССЕ, без да са представени своевременно по делото и приети, като писмени доказателства, счетоводните записвания при ищеца, които вещото лице е прегледало, но ответникът не е имал възможност да се запознае с тях и да ги оспори? – по последните два въпроса допълнителният селективен критерий е обосноваван в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК – с формално цитиране на разпоредбата.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

Текст

Върховен касационен съд, първо търговско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу валиден и допустим, подлежащ на касационно обжалване съдебен акт по иска, с предмет установяване дължимата главница по кредита, на основание чл. 280, ал. 3, т. 1, предл. първо вр. с чл. 113 ГПК.

За да се произнесе по допускане на касационното обжалване, в обхвата на касационните доводи за неправилност, настоящият състав съобрази следното:

Ищецът „ ПИБ„ АД основава претенциите си срещу И. Д. на договор за банков кредит №******г., по силата на който банката е предоставила на ответницата кредит, в размер на 15 000 лева, по разплащателна сметка на същата, посочена в чл. 1 от договора, „за погасяване на съществуващи задължения“. За периода на отпускане на кредита е договорена годишна възнаградителна лихва от 8,7%. За остатъка до крайния срок за погасяване на ...

Модул "ГПК"

Съдебният акт, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Пособия

Следете за обновления Добавете в Бележника

Намерете свързан съдебен акт по номер/година на делото:

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Споделяне

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право