Добра нощ! Моля, влезте в профила си!

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

докладвано от съдия Людмила Цолова


Анотация

Въпрос

1. Може ли съдът да изключи по реда на чл. 183 ГПК копие на представен по делото документ, когато страните не спорят, че такъв съществува, със съдържание и авторство, идентични с тези на копието или когато, макар спор да е налице, по делото бъде представен оригинален документ с идентични съдържание и автори?; 2. Какви са условията, при които настъпва преклузията за навеждане на възражения и сочене на доказателства в производство по търговски спорове?; 3. Следва ли при заявена от страна обективна невъзможност за представяне на доказателства в сроковете по чл. 131, чл. 146 и чл. 147 ГПК въззивният съд при прилагане разпоредбата на чл. 266, ал. 2, т. 1 ГПК да даде указания и да събере доказателства за твърдените извинителни причини относно основателността на направеното доказателствено искане?; 4. Как следва да процедира съдът, пред който е представен незаверен препис на документ и дължи ли съдът в този случай даване на указания на страната, представила документа, да поправи това свое нередовно процесуално действие?; 5. Длъжен ли е съдът да вземе предвид фактите, настъпили в хода на делото, след предявяване на исковата молба, които имат значение за спорното право?; 6. Допустимо ли е в рамките на производството по чл. 625 ТЗ въвеждането на новонастъпило обстоятелство, обосноваващо твърдения от молителя факт на настъпило правоприемство по отношение на задължение на дружеството –длъжник, респ. на легитимацията на молителя да иска откриване на производство по несъстоятелност спрямо него?; 7. Длъжен ли е въззивният съд в мотивите на постановения от него акт да обсъди всички доказателства, събрани по делото, както и да обсъди всички доводи и възражения, релевирани от страните и относими към предмета на спора?; 8. Следва ли въззивният съд да извърши самостоятелен анализ на всички доказателства по делото, сочени от страните като относими към защитните им тези в процеса, да обсъди поддържаните във връзка с тях доводи и възражения и след като изгради свои собствени фактически и правни констатации, да даде самостоятелно разрешение на правния спор?; 9. Съобразно разпоредбата на чл. 236, ал. 2 ГПК, длъжен ли е въззивният съд да разгледа всички доводи на страните, като отговори защо приема, респективно – защо не приема конкретни защитни доводи, както и да изложи собствени мотиви към постановеното от него решение?; 10. Длъжен ли е съдът, при изследване на обективното икономическо състояние на дружество, откриване на производство по несъстоятелност на което се търси, да извърши комплексна преценка на структурата на актива му, на реализируемостта и действителната ликвидност на активите му и следва ли съдът да откаже да съобрази наличието на активи, чието съществуване и/или ликвидност не са доказани? Като допълнителен критерий за достъп до касация с така поставените въпроси касаторът сочи хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Поддържа, че дадените от въззивния съд разрешения са в отклонение от практиката на ВКС, обективирана в решенията по гр. д.№4626/2019 г. на ІV г. о. на ВКС и т. д.№2404/2020 г. на ІІ т. о. на ВКС /по първия въпрос/; в решенията по гр. д.№60077/2016 г. на ІІ г. о. на ВКС, по гр. д.№304/2010г. на ІІІ г. о. на ВКС, по гр. д.№4108/2017 г. на ІІІ г. о. на ВКС, по гр. д.№136/2011 г. на ІІ г. о. на ВКС, по гр. д.№939/2012 г. на ІV г. о. на ВКС, по гр. д.№1707/2009 г. на ІV г. о. на ВКС /по втория въпрос/; в решения по гр. д.№3498/2021 г. на ІV г. о. на ВКС, по гр. д.№668/2011 г. на І. Г. о. на ВКС, по гр. д.№3567/2018 г. на ІІІ г. о. на ВКС, по т. д.№3761/2014 г. на І т. о. на ВКС, по гр. д.№1543/2022 г. на ІІІ г. о. на ВКС /по третия въпрос/; в решенията по гр. д.№785/2021 г. на ІV г. о. на ВКС, по т. д.№1300/2011 г. на ІІ т. о. на ВКС, по гр. д.№2885/2020 г. на ІІІ г. о. на ВКС, по гр. д.№5759/2014 г. на ІІІ г. о. на ВКС, по гр. д.№53531/2015 г. на ІV г. о. на ВКС, по гр. д.№3736/2015 г. на ІV г. о. на ВКС /по четвъртия въпрос/; в решенията по т. д.№815/2014 г. на І т. о. на ВКС по т. д.№2447/2017 г. на ІІ т. о. на ВКС /по петия въпрос/; в решенията по гр. д.№4341/2013 г. на ІІ г. о. на ВКС, по гр. д.№783/2012 г. на ІІ г. о. на ВКС, по т. д.№1742/2013 г. на ІІ т. о. на ВКС /по шестия въпрос/; в решенията по т. д.№1826/2016 г. на І т. о. на ВКС, по гр. д.№1776/2016 г. на ІV г. о. на ВКС, по гр. д.№4622/2021 г. на І г. о. на ВКС, по гр. д.№1674/2018 г. на І г. о. на ВКС, по т. д.№1983/2021 г. на ІІ т. о. на ВКС, по т. д.№900/2022 г. на ІІ т. о. на ВКС, по гр. д.№769/2020 г. на ІV г. о. на ВКС, по т. д.№1665/2022 г. на І т. о. на ВКС, по т. д.№1859/2022 г. на ІІ т. о. на ВКС, както и в ТР №1/09.12.2013г. по тълк. д.№1/2013 г. на ОСГТК на ВКС /по седми, осми и девети от въпросите/; в решенията по т. д.№2205/2017 г. на І т. о. на ВКС, по т. д.№271/2019 г. на ІІ т. о. на ВКС, по т. д.№1267/2020 г. на ІІ т. о. на ВКС, по т. д.№4254/2013 г. на І т. о. на ВКС, по т. д.№2572/2015 г. на І т. о. на ВКС, по т. д.№3035/2013 г. на ІІ т. о. на ВКС /по десети въпрос/.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение в закрито заседание на осми май през две хиляди двадесет и четвърта година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

ИВО ДИМИТРОВ

като разгледа докладваното от съдия Цолова т. д.№******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

С решение №******г. по т. д. н.№******г. Софийски апелативен съд е потвърдил решение №******г. по т. д.№******г. по описа на Софийски градски съд, с което е отхвърлена молбата на „Кепитал фандАД за откриване на производство по несъстоятелност на „Си Би глобал инвестмънт“ООД и е оставил без уважение искането на последното дружество за отмяна на допуснатите предварителни обезпечителни мерки, като е осъдил молителя за разноските, направени от „Си Би глобал инвестмънт“ООД.

Недоволен от така постановеното решение в частта, с която е потвърдено решението на първоинстанционния съд, е останал молителят „Кепитал фандАД, който е подал касационна жалба ...

Модул "ГПК"

Съдебният акт, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Инструменти

Следете за решението Добавете в Бележника

Намерете свързан съдебен акт по номер/година на делото:

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Споделяне

Какво мислят нашите клиенти?

Ценим всяко мнение и сме горди, че можем да споделим обратната връзка от абонатите на “Българското прецедентно право”

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право