Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Здравка Първанова


Анотация

Въпрос

По приложението на чл. 116 ЗЗД и чл. 81 ЗЗД – относно правнорелевантните действия, с които се прекъсва придобивната давност. (По искове за предаване на владение и неоснователно обогатяване, предявени от „Златия Агро“ ЕООД срещу физическо лице)

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти май, две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:

ПЛАМЕН СТОЕВ

Членове:

ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА, РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

изслуша докладваното от съдия Първанова гр. дело №******/2022 [/aam]******г.

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Оразувано е по касационна жалба на Ц. А. Н., [населено място], област В., чрез пълномощника адвокат И. В., срещу въззивно решение №******г. по гр. дело №******[/aam]******г. на Софийски апелативен съд.

Мотиви

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се твърди наличие на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане касационно обжалване на решението по следните въпроси: 1. Относно прилагане презумпцията по чл. 69 ЗС и чия е доказателствената тежест да я обори. Сочи се противоречие с решение №******г. по гр. д.№******г., ВКС, Іг. о. и решение №31/2016г. по гр. д.№4539/2015г., ВКС, Іг. о.; 2. Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички относими към спора доказателства и всички доводи на страните; 3. Следва ли въззивният съд в своя акт да обоснове защо приема едни доказателства за относими, а други не,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Как се преценяват противоречиви показания на две групи свидетели и следва ли съдът да отчете евентуалната заинтересованост на свидетел в хипотезата на чл. 172 ГПК? Как следва да се прилага установената в чл. 69 ЗС оборима презумпция?
 • Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015
  Относно приложението на установената в чл.69 ЗС оборима презумпция и доказателствената тежест по оборването й в хипотеза, при който възражението за придобивна давност се противопоставя на притежавалото към момента на изтичане на давността лице.
 • Решение №****/**.**.2014 по дело №****/2013
  Относно решението на съда да обсъди всички доказателства по делото, относими към релевантните за спора факти. Относно за произтичащото от чл. 269 ГПК задължение на въззивния съд да разгледа въззивната жалба на заявените в нея основания. Относно доказателственото значение на направеното от ответника признание на факт, релевантен за основателността на…
 • Решение №****/**.**.2011 по дело №****/2010
  По приложението на чл. 12 ГПК и чл. 235, ал. 2 ГПК (чл. 188 ГПК /отм./) и чл. 165, ал. 2 ГПК (чл. 134 ГПК /отм./): следва ли съдът да обсъди всички доказателства от значение за изхода на спора, в т.ч. обясненията на противната страна на позоваващия се на симулацията,…
 • Решение №****/**.**.2011 по дело №****/2010
  Относно задълженията на съда да прецени всички доказателства и доводи на страните, както и конкретно, ясно и точно да изложи в решението си върху кои доказателства основава приетата за установена фактическа обстановка, а ако по делото са събрани противоречиви доказателства, мотивирано да каже защо и на кои вярва, на кои…
 • Решение №****/**.**.2017 по дело №****/2016
  За задължението на съда да постанови решението си след като извърши преценка на всички относими към спора доказателства.
 • Решение №****/**.**.2011 по дело №****/2010
  Кога веднъж установено владение е прекъснато,с какви действия и на кои лица както и по въпроса за вида действия,които владелецът следва да извършва,за да се приеме,че осъществява непрекъсната фактическа власт върху един имот?
 • Решение №****/**.**.2013 по дело №****/2012
  Относно необходимостта от демонстриране на намерението за своене спрямо съсобственик, когато фактическата власт е установена като владение на целия имот въз основа на договор с лице, което не е собственик на имота.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  В хипотезата на придобивна давност – чл. 79 ЗС и сл., кое е правно релевантното действие, което прекъсва същата?
 • Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015
  Прекъсва ли течението на придобивната давност нотариалната покана,с която да заявени собственически права спрямо владелеца,както и с предявяване на молба за възстановяване на владението по реда на чл. 126ж ГПК /отм./?

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022
  За задължението на въззивния съд да обсъди защитните доводи и възражения на страните и относимите към спора доказателства и факти. Относно хипотезите, при които се прекъсва придобивната давност, във връзка с приетото, че отправената от праводателя на ищеца до ответника покана за предаване на фактическата власт върху процесния имот е…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за допускане, Определения по чл. 288 ГПК, Решено

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация