Анотация

Въпрос

За задълженията на въззивния съд да извърши самостоятелна преценка на всички доказателства събрани в хода на процеса, заедно и поотделно, както и да отговори на всички доводи и възражения на страните, като вземе предвид, при произнасянето си, всички факти от значение за спора.
За задължението на съда да съобрази постановките на ТР №1/21.06.2018г. по тълк.д.№1/2016 г на ОСНГТК на ВКС в случаите,в които претенциите за неимуществени вреди са предявени от лица, извън кръга на лицата, посочени в ППВС №4/61г. и ППВС №5/69г.
За критериите, които следва да бъдат взети предвид от съда при определянето на справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди, причинени в резултат на деликт.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение в закрито заседание на петнадесети март през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

АННА БАЕВА, ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Цолова т. д.№******/2021 [/aam]******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Гаранционен фонд, представляван от адв. С. М., срещу решение №******г. по в. т. д.№****** [/aam]******г. на Пловдивски апелативен съд, с което, след отмяната на решение №******г. по т. д.№****** [/aam]******г. по описа на Пазарджишки окръжен съд, фондът е осъден да заплати на Н. М. Б., Д. М. Б., Б. М. Б., Г. Н. К. и В. М. Б. по 30 000 лв. за всеки, представляващи обезщетения за неимуществени вреди от смъртта на сестра им З. М. Б., настъпила вследствие на ПТП, възникнало на 15.10.2014г., ведно със законната лихва.

В касационната жалба се навеждат оплаквания за неправилност на въззивния съдебен акт, поради допуснати нарушения на материалния закон и процесуалните правила, както и поради необоснованост. Касаторът счита направения от състава на апелативния съд, обуславящ изхода на делото, извод, че

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
    Относно задълженията на въззивния съд да извърши самостоятелна преценка на всички доказателства събрани в хода на процеса, заедно и поотделно, както и да отговори на всички доводи и възражения на страните, като вземе предвид, при произнасянето си, всички факти от значение за спора; задължението на съда да съобрази постановките на…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация