Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Людмила Цолова


Анотация

Въпрос

Относно задълженията на въззивния съд да извърши самостоятелна преценка на всички доказателства събрани в хода на процеса, заедно и поотделно, както и да отговори на всички доводи и възражения на страните, като вземе предвид, при произнасянето си, всички факти от значение за спора; задължението на съда да съобрази постановките на ТР №1/21.06.2018г. по тълк.д.№1/2016 г на ОСНГТК на ВКС в случаите,в които претенциите за неимуществени вреди са предявени от лица, извън кръга на лицата, посочени в ППВС №4/61г. и ППВС №5/69г. и за критериите, които следва да бъдат взети предвид от съда при определянето на справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди, причинени в резултат на деликт. (По касационна жалба на Гаранционния фонд, срещу решение с което фондът е осъден на основание чл. 288, ал. 1 КЗ /отм./ да заплати на пет физически лица по 30 000 лв. за всеки, представляващи обезщетения за неимуществени вреди от смъртта на сестра им, настъпила вследствие на ПТП)

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение в публичното заседание на седми юни през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

АННА БАЕВА, ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

при участието на секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Людмила Цолова т. д.№******/2021 [/aam]******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Гаранционен фонд, представляван от адв. С. М., срещу решение №******г. по в. т. д.№****** [/aam]******г. на Пловдивски апелативен съд в частта, с която, след отмяната на решение №******г. по т. д.№****** [/aam]******г. по описа на Пазарджишки окръжен съд, фондът е осъден на основание чл. 288, ал. 1 КЗ /отм./ да заплати на Н. М. Б., Д. М. Б., Блага М. Б., Г. Н. К. и В. М. Б. по 30 000 лв. за всеки, представляващи обезщетения за неимуществени вреди от смъртта на сестра им З. М. Б., настъпила вследствие на ПТП, възникнало на 15.10.2014г., ведно със законната лихва, а в полза на адвокат П. К. са присъдени по реда на чл. 38, ал. 2 ЗАдв адвокатски

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За задълженията на въззивния съд да извърши самостоятелна преценка на всички доказателства събрани в хода на процеса, заедно и поотделно, както и да отговори на всички доводи и възражения на страните, като вземе предвид, при произнасянето си, всички факти от значение за спора. За задължението на съда да съобрази постановките…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016
  Кои лица са материално легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техен близък?
 • Постановление № 4/1961 от 25.05.1961 г.
  За обобщаване на практиката по някои въпроси във връзка с отговорността за непозволено увреждане.
 • Постановление № 5/1969 от 24.11.1969 г.
  За допълване на т. 2 от раздел III от Постановление № 4/61 г. на пленума относно кръга на лицата, които имат право на обезщетение за неимуществени вреди при причинена смърт.
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2000 по дело №****/2000
  По въпроси на въззивното производство по граждански дела съгласно ГПК /отм./
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2001 по дело №****/2001
  1. Подлежат ли на касационно обжалване въззивните решения на окръжните съдилища по иск за парично вземане с цена на иска под 1000 лева, ако искът е предявен като частичен? 2. Подлежат ли на касационно обжалване решенията на апелативните съдилища, с които се отказва вписване на обстоятелства в съдебен регистър? 3.…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2013 по дело №****/2013
  Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.
 • Решение №****/**.**.2014 по дело №****/2013
  Дължи ли въззивната инстанция произнасяне относно доказателственото значение за спора на документ, какъвто довод не е бил въведен като оплакване във въззивната жалба?
 • Решение №****/**.**.2015 по дело №****/2014
  Следва ли мотивите на съдебното решение да съдържат изложение и обсъждане на всички доводи и възражения на страните и изрични и ясни мотиви защо съдът счита доводите и възраженията на страните за неоснователни.
 • Решение №****/**.**.2015 по дело №****/2013
  Какви са правомощията на въззивния съд, като съд по същество и при условията на ограничен въззив по чл. 269 ГПК?
 • Решение №****/**.**.2015 по дело №****/2014
  Относно правомощията на въззивния съд във връзка с доклада на делото, когато докладът на първоинстанционния съд по чл. 146 ГПК е непълен или неточен, разпределението на доказателствената тежест и връзката между доклада и един от основните принципи на гражданския процес на установяване на истината /чл. 10 ГПК/. Относно доказателствената тежест…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация