Анотация

Въпрос

В кои случаи на лицата от разширения кръг се признава правото на обезщетение за неимуществени вреди при смърт на близък, причинена от деликт?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на десети март през две хиляди и двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ:

КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Генковска т. д. №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Подадена е касационна жалба от ”ЗД Евроинс“АД против решение №******г. по в. гр. д. №******г. на Бургаски апелативен съд в частта, с която след частична отмяна и частично потвърждаване на решение №******г. по т. д.№******г. по описа на Окръжен съд - Бургас е осъдено „Застрахователно дружество Евроинс“АД да заплати на С. Г. Д. и Р. Д. Д. разликата над 120000 лв. до 200 000 лв. за всеки от тях, представляваща обезщетение за претърпени от тях неимуществени вреди вследствие смъртта на сина им Г. Р. Д., при ПТП станало на 21.02.2016г. в [населено място], ведно със законната лихва, считано от 01.08.2016г. до окончателното изплащане и на Д. Р. Д. сумата от 30 000лв., частичен иск от 100 000лв., представляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди вследствие смъртта на брат му Г. Р.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Тълкувателно решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016
  Кои лица са материално легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техен близък?
 • Постановление № 4/1961 от 25.05.1961 г.
  За обобщаване на практиката по някои въпроси във връзка с отговорността за непозволено увреждане.
 • Постановление № 5/1969 от 24.11.1969 г.
  За допълване на т. 2 от раздел III от Постановление № 4/61 г. на пленума относно кръга на лицата, които имат право на обезщетение за неимуществени вреди при причинена смърт.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г. на Пленума на Върховния съд.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Относно материалноправната легитимация на лицата извън кръга на посочените в Постановление №4/61г. и Постановление №5/69г. на Пленума на Върховния съд и предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки.

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  В кои случаи на лицата от разширения кръг се признава правото на обезщетение за неимуществени вреди при смърт на близък, причинена от деликт?
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация