Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Снежанка Николова


Анотация

Въпрос

1. Относно приложението на установената в чл. 10а ЗН презумпция в хипотезата на приети противоречиви заключения на вещите лица относно момента на настъпване на смъртта, медицинските критерии и редът за нейното установяване.
2. За правомощията на съда по чл. 5 и § 3 ПЗР към КРБ да установява противоречието на закона с Конституцията.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на първи ноември през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:

СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

като изслуша докладваното от съдията Николова гр. дело №******год. по описа на ВКС, II г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК, вр. с чл. 280 ГПК, ал. 1 и ал. 2.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Е. Е. Х. от [населено място], представлявана от адв. Е. Ф., срещу въззивното решение №******год., постановено по в. гр. д. №******год. по описа на Окръжен съд – Варна. С него се отменя първоинстанционното решение №******год. по гр. д. №******год. на Районен съд – Варна и вместо това е прието, на основание чл. 124, ал. 1 ГПК, вр. чл. 5 ЗН и чл. 9 ЗН, за установено между страните С. А. Ш. и Е. Е. Х., че последната не е наследник по закон на Р. Ф. Ж., починала на 08.07.2012 год.

В касационната жалба се поддържа, че решението е недопустимо, неправилно и необосновано, постановено в

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Решение №****/**.**.2011 по дело №****/2009
  Относно надлежните доказателства за установяване на наследниците по закон на даден наследодател; и относно правомощията на съда при отказ на страната, поискала назначаването на експертиза, да внесе разноските за възнаграждение на вещото лице.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Представлява ли удостоверението за наследници, издадено от компетентен орган, в упражняване на удостоверителната му функция, по установените форма и ред, официален свидетелстващ документ, притежаващ обвързваща съда материална доказателствена сила?
 • Решение №****/**.**.2011 по дело №****/2009
  Тежестта на доказване не е задължение да се представят доказателства. Въпросът за доказателствената тежест е въпрос за последиците от недоказването, а доказателствената тежест се състои в правото и задължението на съда да приеме за ненастъпила тази правна последица, чийто юридически факт не е доказан. Общото правило за разпределение на доказателствената…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За правомощията на съда по чл. 5 КРБ и пар. 3 ПЗР КРБ да установява противоречието на закона с Конституцията и правото на Европейския съюз; длъжен ли е съдът да следи служебно за силата на пресъдено нещо на решенията на Конституционния съд, с които е обявена противокноституционността на закон и…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2009 по дело №****/2009
  1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или…
 • Решение №****/**.**.2011 по дело №****/2009
  За реда, по който се констатира недостойнството за наследяване.

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно приложението на установената в чл. 10а ЗН презумпция в хипотезата на приети противоречиви заключения на вещите лица относно момента на настъпване на смъртта, медицинските критерии и редът за нейното установяване. (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК) За правомощията на съда по чл. 5 КРБ и пар.…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация