Добра нощ! Моля, влезте в профила си!

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

докладвано от съдия Кристияна Генковска


Анотация

Въпрос

1/ Какви са критериите и предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди, причинени от смъртта на близък, на лица, които са извън кръга на посочените в ППВС №4/25.05.1961 г. и ППВС №5/24.22.1969 г.?; 2/ Какви са критериите за преценка, за да се приеме, че търпените от лицето болки и страдания надхвърлят по интензитет и времетраене нормално присъщите за съответната родствена връзка и са cpaвними по интензитет и продължителност с болките и страданията на най-близките? Какви предпоставки следва да са налице, за да приеме съдът, че лицето, предявило иска за неимуществени вреди е изградило с починалия особено близка и трайна житейска връзка и търпи от смъртта му значителни морални болки и страдания с продължително проявление във времето? Как следва да се преценява изключителността в отношенията между сестра и сестра, респ. брат и сестра, починал/а при ПТП, с оглед установяване на материалноправната активна легитимация на разширения кръг родственици, в хипотеза на предявен неимуществени вреди?; 3/ Допустимо ли е въззивният съд да се отклони Тълкувателно решение №1/2016 год. по тълкувателно дело №1/2016 год. на ОСНГТК на ВКС за изследване на предпоставките на изключителност в създадената близост между две сестри и необходимо ли е кончината на едната от тях да доведе до травматични последици в психиката на другия /преживелия/ родственик, за да му се признае правото на обезщетение за неимуществени вреди?; 4/ Следва ли когато определя кръга от материално легитимирани лица, имащи право да получат обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на свой близък, във връзка е приложението на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД, съдът да решава въпроса за наличието на особено близка житейска връзка, даваща основание за присъждане на обезщетение, конкретно - за всеки отделен случай въз основа на фактите и доказателствата по делото?; 5/ Налице ли е „изключителен случай“ на особена близост, оправдаваща получаването на обезщетение за неимуществени вреди от брат или сестра, когато починалият родственик трайно е полагал грижи възпитанието, образованието и отглеждането на неговата сестра, поради продължително отсъствие на родителите?; 6/ Налице ли е „изключителен“ интензитет на болките и страданията на брат или сестра, когато същите през целия си живот са живеели заедно, в едно населено място, в едно домакинство и в една стая, споделяли са общ приятелски кръг и общи интереси?; 7/ Включват ли се в кръга на лицата, легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на техни близки, братята и сестрите на починалия?; 8/ Във връзка с приложението на установените в Тълкувателно решение №1/2016 год. по тълкувателно дело №1/2016 год. на ОСНГТК на ВКС критерии за изключителност, длъжен ли е въззивният съд да съобрази съдебната практика по аналогични случаи, когато е предявен иск за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди, вследствие смъртта на сестрата на ищцата, загинала при ПТП?; 9/ Длъжен ли е въззивният съд да изложи самостоятелни мотиви и да извърши самостоятелна преценка на всички доказателства, събрани в хода на процеса, заедно и поотделно, както и да обсъди всички доводи и възражения, направени във въззивната жалба?; 10/ Препращането към мотивите на първата инстанция по реда на чл. 272 ГПК освобождава ли въззивния съд от задължението му да изложи собствени мотиви по съществото на спора и да отговори на всички инвокирани във въззивната жалба и отговора на въззивната възражения за неправилност на постановеното решение?; 11/ Изпълнил ли е въззивният съд задължението си да постанови акта си след преценка на всички ангажирани по делото доказателства, при положение, че не е съобразил гласните доказателства по делото, които доказват съществувалата трайна, дълбока и постоянна емоционална връзка между двете сестри, надхвърляща по интензитет и времетраене нормално присъщата такава за съответната родствена връзка?; 12/ Следва ли изводите на решаващия съд за обстоятелствата, които имат значение за спора (релевантните факти), да съответстват на събраните по делото доказателства, респ. до какъв порок на въззивното решение води несъответствието на фактическите изводи на съда с доказателствената съвкупност по делото?; 13/ При изследване на въпроса дали ищецът попада в кръга на лицата, имащи право на обезщетение съгласно ТР №1/2016 г. на ОСНГТК на ВКС, допустимо ли е съдът да изхожда изцяло от общите принципни положения в отношенията между внуци и баби и дядовци, братя и сестри, респ. сестри и сестри без да отчете спецификата на процесния случай?; 14/ Допустимо ли е да се определи като критерий за липса на особено близки отношения между ищцата и нейната сестра обстоятелството, че последните са имали обичайни за българското общество отношение? Какви са критериите, за да се определят едни отношения като обичайни, за да се разграничат от особените, извънредните такива, обосноваващи правото на иск?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на тридесети май през две хиляди и четвърта година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Генковска т. д. №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Подадена е касационна жалба В. Д. Б., действаща лично и със съгласието на своята майка П. Х. Б., против решение №******г. по в. т. д. №******г. на Пловдивски апелативен съд, с което е потвърдено решение №******г. по т. д. №******г. на ОС – Пловдив за отхвърляне на исковете на касатора срещу Гаранционен фонд – София за заплащане на сума от 100 000 лв., на осн. чл. 432, ал. 1 КЗ, представляваща обезщетение за неимуществени вреди вследствие смъртта на сестра й М. Д. Б. при ПТП, настъпило на 20.06.2021 г.

Касаторът поддържа, че въззивното решение е ...

Модул "ГПК"

Съдебният акт, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Инструменти

Следете за решението Добавете в Бележника

Намерете свързан съдебен акт по номер/година на делото:

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Споделяне

Какво мислят нашите клиенти?

Ценим всяко мнение и сме горди, че можем да споделим обратната връзка от абонатите на “Българското прецедентно право”

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право