Анотация

Въпрос

Ако неустойката е уговорена като процент от главния дълг или като фиксирана сума за всеки просрочен ден, от кой момент започва да тече давностният срок върху неустоечното вземане, при условие, че главният дълг вече е платен, респ. предметът на договора е доставен към датата на завеждане на иска?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на десети март през две хиляди и двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ:

КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Генковска т. д. №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „МТЛ Аско“СП. З. О. О., [населено място], Република Полша срещу решение №******г. по в. т. д. №******г. на Апелативен съд - Пловдив в частта, с която след частична отмяна на решение №******г. по т. д. №******г. на ПОС са отхвърлени като погасени по давност предявените от дружеството „МТЛ Аско“СП. З. О. О. искове против дружеството „ХМТ Трак“ ЕООД за присъждане на неустойки за забава, отнасящи се за дните 21.09.2016 г., 22.09.2016 г. и 23.09.2016 г. /по 5 720 евро за всеки ден/ или общо за сумата 17 160 (седемнадесет хиляди сто и шестдесет) евро, уговорени с разпоредбата по чл. 5.4.1. от сключения между тях договор №02/06/2016/DRW, ведно със законната лихва върху посочената сума от 17 160 евро, считано от предявяването на исковете на 24.09.2019 г. до

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
    Ако неустойката е уговорена като процент от главния дълг или като фиксирана сума за всеки просрочен ден, от кой момент започва да тече давностният срок върху неустоечното вземане, при условие, че главният дълг вече е платен, респ. предметът на договора е доставен към датата на завеждане на иска?
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация