Анотация

Въпрос

За начина, по който могат да бъдат обективно съединени искове с правно основание чл. 42, ал. 2 от ЗЗД (чл. 301 от ТЗ), чл. 26, ал. 1, пр. 3 ЗЗД и чл. 40 от ЗЗД, за недействителност на една сделка и за начина (поредността), по който съдът следва да разгледа същите и за това налице ли е „произнасяне по непредявен иск“по смисъла на чл. 270, ал. 3, изр. 3 ГПК, в случаите когато съдът се е произнесъл по отношение на евентуално предявен иск, без да се е сбъднало условието под което е предявен?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 13.10.2021 (тринадесети октомври две хиляди двадесет и първа) година в състав:

Председател:

Зоя Атанасова

Членове:

Владимир Йорданов, Димитър Димитров

като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело №******година, за да се произнесе взе предвид следното:

История на спора

Производството е по реда на чл. 288 ГПК и е образувано по повод на касационна жалба с вх. №******година, подадена от „А.“ Е. , срещу решение №******година на Софийския апелативен съд, търговско отделение, 3-ти състав, постановено по гр. д. №******година.

С обжалваното въззивно решение е обезсилено първоинстанционното решение №******година на Софийски градски съд, VІ-то търговско отделение, 5-ти състав, постановено по гр. д. №1340/2018 година, с което е прогласена, по иск предявен от „А.“ Е. срещу „Фул О.“ АД, недействителността на договор за покупко-продажба от 12.01.2018 година, обективиран в нотариален акт №, т. , рег. №, дело №/ година на Ю. К.-нотариус с район на действие района на Софийския районен съд, вписан под №в регистъра на Нотариалната камара с който „А.“ Е., в качеството си на продавач и действащо чрез пълномощника си Б. С. В. е продало на „Фул О.“ АД, в

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

  • Тълкувателно решение №****/**.**.2009 по дело №****/2009
    1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или…

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
    За начина, по който могат да бъдат обективно съединени искове с правно основание чл. 42, ал. 2 ЗЗД (чл. 301 ТЗ), чл. 26, ал. 1, предл. трето ЗЗД и чл. 40 ЗЗД, за недействителност на една сделка и за начина (поредността), по който съдът следва да разгледа същите и за…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация