Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020

докладвано от съдия Диана Добрева


Анотация

Въпрос

Следва ли при тълкуване на сключения между страните договор, изменен със споразумение, да се търси действителната воля на страните, като наред с това се изследва целта на договора и конкретно как предметът на договора, включващ лимитите за извършените медицински дейности, се отнася към целта на договора – предоставяне на посочените в договора здравноосигурени лица болнична медицинска помощ по клинични пътеки?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание на шести октомври две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛ МАРКОВ

ЧЛЕНОВЕ:

ИРИНА ПЕТРОВА, ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. №******

2521 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Многопрофилна болница за активно лечение „Пулс“ АД /“МБАЛ „Пулс“ АД/ срещу решение №******г. по в. т. д. №****** [/aam]******г. на Апелативен съд София, поправено с решение №******г., с което е отменено решение №******г. по т. д. №****** [/aam]******г. на Окръжен съд Благоевград за осъждане на Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/ да заплати на „МБАЛ „Пулс“ АД сума в размер 123 479 лв., представляваща дължима и незаплатена стойност по Договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки №010633/27.02.2015 г. за извършена и отчетена медицинска дейност по фактура №[ЕГН]/10.06.2015 г. за месец май 2015 г., ведно със законната лихва от 28.02.2018 г., както и мораторна лихва за периода 01.07.2015 г. – 27.03.2018 г. върху сумата по главницата в размер на 34 352, 89 лв.,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Решение №****/**.**.2018 по дело №****/2017
  Кога е налице допустимо предявен иск, по който съдът дължи допустимо произнасяне с допълнително решение по реда на чл. 250 ГПК?
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За да се приложи нормата на чл. 17а ЗППДОбП /отм./ следва ли страната позоваваща се на това придобивно основание на правото на собственост (в случая на процесния недвижим имот) да докаже всички елементи от фактическия състав , предвидени в тази разпоредба , включително и факта, че преди преобразуването на държавното…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2000 по дело №****/2000
  По въпроси на въззивното производство по граждански дела съгласно ГПК /отм./
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  Следва ли при тълкуване на сключения между страните договор, изменен със споразумение, да се търси действителната, воля на страните, като наред с това се изследва целта на договора и конкретно как предметът на договора, включващ лимитите за извършените медицински дейности, се отнася към целта на договора – предоставяне на посочените…

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  Следва ли при тълкуване на сключения между страните договор, изменен със споразумение, да се търси действителната воля на страните, като наред с това се изследва целта на договора и конкретно как предметът на договора, включващ лимитите за извършените медицински дейности, се отнася към целта на договора – предоставяне на посочените…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация