Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Бонка Дечева


Анотация

Въпрос

Как следва да бъде изчислен размера на обезщетението на увредена частично земеделска земя, която подлежи на възстановяване, съгл. чл. 3 ЗООЗ, чл. 5 ЗООЗ, чл. 7 ЗООЗ /Закона за опазване на обработваемата земя/, допустимо ли е в този случай обезщетението да се определя по пазарната цена на имота?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на 19 април две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА гр. дело №******година

Производство по чл. 288 ГПК.

История на спора

С решение №******г. по гр. д.№******г. на Апелативен съд-Велико Търново е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на ОС – Плевен, с което Община Червен бряг е осъдена на основание чл. 109 ЗС да преустанови бездействието си, създаващо условия за наводняване на имот №025005с площ 19.477 дка в м. Лъката в землището на [населено място], Община Червен бряг, в който имот ищецът Д. П. Я. е съсобственик, като преустанови оттичането на ползваните води от рибарник – публична общинска собственост, съставляващ имот №...., отдаден на концесия, в имот №..... Със същото въззивно решение е отменено частично решението на първата инстанция по иска по чл. 49 ЗЗД, с което Община Червен бряг е осъдена да заплати на ищеца Д. П. Я. обезщетение за причинени му имуществени вреди от наводняване на същия съсобствен имот №...., в резултат на експлоатацията и отдаване на концесия

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022
    Как следва да бъде изчислен размера на обезщетението на увредена частично земеделска земя, която подлежи на възстановяване, съгл. чл. 3 ЗОЗЗ, чл. 5 ЗОЗЗ, чл. 7 ЗОЗЗ (Закона за опазване на обработваемата земя), допустимо ли е в този случай обезщетението да се определя по пазарната цена на имота?
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за допускане, Определения по чл. 288 ГПК, Решено

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация