Анотация

Въпрос

Следва ли при постановяване на въззивното решение въззивният съд да обсъди всички доводи на страните, свързани с твърденията им и доказателствата, на които те се позовават в подкрепа на тезите си и които имат значение за решението по делото?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на девети ноември през две хиляди и двадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

АННА БАЕВА, ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

При секретаря Валерия Методиева като изслуша докладваното от съдия Николова т. д.№******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

По касационна жалба на Национална здравноосигурителна каса /НЗОК / е допуснато касационно обжалване на решение №******г. по т. д.№******г. на Великотърновски апелативен съд, в частта, с която е потвърдено решение №******г. по т. д.№******г. на Русенски окръжен съд, в частта, с която НЗОК е осъдена да заплати на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Медика Русе ООД лихва за забава на сумата 732 625 лева, представляваща стойност на извършена и неплатена медицинска дейност по клинични пътеки, и за медицински изделия, за месеците март, април, май и юни 2015г., по договор №180737 от 17.02.2015г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, в общ размер на 213 155,29 лева /върху всяка от главниците, съответно: 36 034,36 лева + 10 471,39 лева + 55 836,10 лева + 73 305,87 лева + 37 507,57 лева,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Следва ли при постановяване на въззивното решение въззивният съд да обсъди всички доводи на страните, свързани с твърденията им и доказателствата, на които те се позовават в подкрепа на тезите си и които имат значение за решението по делото?
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2013 по дело №****/2013
  Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.
 • Решение №****/**.**.2014 по дело №****/2013
  Относно установяването на причинна връзка между обедняването и обогатяването на страните, когато се претендира обезщетение в случаите, когато е безспорно, че собственика е лишен от възможността да ползва имота си.
 • Решение №****/**.**.2015 по дело №****/2014
  Следва ли мотивите на съдебното решение да съдържат изложение и обсъждане на всички доводи и възражения на страните и изрични и ясни мотиви защо съдът счита доводите и възраженията на страните за неоснователни.
 • Решение №****/**.**.2015 по дело №****/2013
  Какви са правомощията на въззивния съд, като съд по същество и при условията на ограничен въззив по чл. 269 ГПК?
 • Решение №****/**.**.2015 по дело №****/2014
  Относно правомощията на въззивния съд във връзка с доклада на делото, когато докладът на първоинстанционния съд по чл. 146 ГПК е непълен или неточен, разпределението на доказателствената тежест и връзката между доклада и един от основните принципи на гражданския процес на установяване на истината /чл. 10 ГПК/. Относно доказателствената тежест…

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Нищожни ли са поради противоречие с императивни правни норми и на основните принципи на задължителното здравно осигуряване клаузите на сключен на основание чл. 59, ал. 1 ЗЗО договор между НЗОК и лечебно заведение – изпълнител на болнична медицинска помощ, с които се ограничава заплащането от НЗОК на извършените и отчетени…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация