Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Иванка Ангелова


Анотация

Въпрос

Нищожни ли са поради противоречие с императивни правни норми и на основните принципи на задължителното здравно осигуряване клаузите на сключен на основание чл. 59, ал. 1 ЗЗО договор между НЗОК и лечебно заведение – изпълнител на болнична медицинска помощ, с които се ограничава заплащането от НЗОК на извършените и отчетени медицински дейности и вложени медицински изделия до посочените в приложение към договора стойности?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, като взе предвид оплакванията в жалбата и доводите на страните, с оглед правомощията си по чл. 293 ГПК, приема следното:

За да потвърди отхвърлителното решение съставът на апелативния съд е намерил за установено от фактическа и правна страна следното: Няма спор по валидността на сключените между страните по делото договори: Договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки №******г., ведно с анекси и споразумения към него, Допълнително споразумение №******г. към Договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки №******г., ведно с анекси и споразумения към него, Договор за извършване на амбулаторни процедури №******г., ведно с анекси и споразумения към него, Договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки №******г., ведно с анекси и спора- зумения към него и Договор за оказване на болнична помощ по амбулаторни процедури №021882/05.05.2017г., ведно с анекс и споразумения към него. По делото не е имало спор, че всички претендирани от ищеца за заплащане суми надвишават стойностите, определени в Приложение №2 към процесните договори и не касаят заплащане на оказана спешна медицинска помощ, както и че ищецът не е формирал листа на чакащите за периода на действие на договорите. Констатирано е, че НЗОК

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

  • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
    Нищожни ли са поради противоречие с императивни правни норми и на основните принципи на задължителното здравно осигуряване клаузите на сключен на основание чл. 59, ал. 1 ЗЗО договор между НЗОК и лечебно заведение – изпълнител на болнична медицинска помощ, с които се ограничава заплащането от НЗОК на извършените и отчетени…
  • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
    Нищожни ли са поради противоречие с императивни правни норми и с основните принципи на задължителното здравно осигуряване клаузите на сключен през 2015г. на основание чл. 59, ал. 1 ЗЗО договор между НЗОК и лечебно заведение – изпълнител на болнична медицинска помощ, с които се ограничава заплащането от НЗОК на извършените…
  • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
    Следва ли при постановяване на въззивното решение въззивният съд да обсъди всички доводи на страните, свързани с твърденията им и доказателствата, на които те се позовават в подкрепа на тезите си и които имат значение за решението по делото?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация